Conferință despre potențialul agroalimentar al României, organizată de MADR

23

combinavaras

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale organizează azi, 30 iulie, conferinţa de promovare a proiectului “Strategii pentru valorificarea potenţialului agroalimentar al României”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013.

Proiectul este în valoare de 5,051 milioane lei din care 4,293 milioane lei reprezintă valoarea asistenţei financiare nerambursabile şi va fi implementat în perioada 4 mai 2012 – 3 mai 2014.

Obiectivul general al acestui proiect este îmbunătăţirea capacităţii administrative a MADR de a gestiona ciclul de politici publice specifice domeniului agroalimentar (elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice).

Prin implementarea acestuia se urmăreşte, pe baza consultărilor cu factorii interesaţi, elaborarea unei viziuni de dezvoltare a sectorului agroalimentar pe termen mediu şi lung – orizont 2020/2030, stabilirea liniilor directoare de dezvoltare a sectorului agro-alimentar şi a unui pachet de note tehnice care vor facilita elaborarea documentelor de politici publice specifice domeniilor aflate în portofoliul MADR precum şi organizarea unor sesiuni de formare pentru întărirea capacităţii MADR în domeniul managementului ciclului de politici publice.

În cadrul acestei conferinţe se vizează prezentarea obiectivelor, a activităţilor şi a rezultatelor avute în vedere prin implementarea proiectului precum şi consultarea participanţilor prin dezbateri interactive.

Lucrările conferinţei vor fi deschise de secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Daniel Botănoiu.

Citește și

Cmentariile sunt închise