Conferinţă de presă în cadrul proiectului "Natură, Tradiţie, Aventură – Promovarea turismului în Defileul Lăpuşului"

18

Mâine, 13 noiembrie, 2012, începând cu ora 12:00, Sala 105, Palatul Administrativ Baia Mare va avea loc conferinta de presă în cadrul proiectului “Natură, Tradiţie, Aventură – Promovarea turismului în Defileul Lăpuşului”, cod SMIS 25208, contract de finanţare nr. 1695/16.06.2011, finanţat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de Intervenţie 5.3 – “Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea: Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specific.

          Tema conferinţei de presă: stadiul implementării proiectului.

          Date de contact privind organizarea conferinţei:

          CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ
          Persoana de contact:
          Gabriela MARIAN – consilier

          Direcţia de Dezvoltare Regională
          Compartiment Management şi Implementare
          gabriela.marian@maramures.ro

Vă aşteptăm!

Manager proiect
Delia Ruzsa

Sursa: http://www.cjmaramures.ro/detaliu.aspx?eID=2642&t=Comunicatedepresa&Node=21

Citește și

Cmentariile sunt închise