Condiţiile legale pentru despăgubirea animalelor

27

lipitanicai

Statul sprijină activitatea de apărare a sănătăţii animalelor, de supraveghere, prevenire şi control al bolilor ce se pot transmite la animale şi de la animale la om, prin asigurarea cadrului instituţional şi juridic, a resurselor financiare şi a bazei tehnico-materiale necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor din domeniul sanitar-veterinar.

Conform H.G. 1214 / 2009, proprietarii de animale şi păsări, pot beneficia de despăgubiri de la autorităţile guvernamentale, în vederea lichidării rapide a bolilor transmisibile la animale şi păsări, inclusiv pentru cazurile de suspiciuni de boală, care implică tăierea sau uciderea acestora, cu excepţia sumelor recuperate prin valorificarea produselor şi subproduselor de la animalele tăiate, ucise sau altfel afectate.

Lista cu bolile pentru care se acorda despăgubiri este inclusă în Ordinul Preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 45 / 15.06.2012 publicat în M.O. nr. 500 / 20.07.2012.

Beneficiază de despăgubiri, potrivit legii, persoanele juridice şi persoanele fizice proprietare de animale, în cazul în care animalele sunt deţinute cu respectarea normelor sanitar-veterinare în vigoare, cu referire la:

  • dacă au suferit pagube la suspicionarea sau la confirmarea bolii prin aplicarea măsurilor specifice pentru lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile declarate;
  • dacă animalele suspicionate de boala au fost predate către unităţile de abatorizare, autorizate sanitar-veterinar, direct de către proprietarii acestora ori prin intermediari, persoane fizice sau juridice, în cadrul programelor naţionale de eradicare a epizootiilor, în vederea sacrificării în scop de diagnostic;
  • proprietarii de animale din exploataţiile aflate în zona de protecţie a focarului declarat, care au suferit pagube colaterale prin aplicarea măsurilor de eradicare şi combatere a bolilor
  • declararea şi înregistrarea obligatorie în registrul agricol şi în sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor din proprietate

Plata despăgubirilor se face din fondurile prevăzute în bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin D.S.V.S.A., la valoarea de înlocuire, la preţul pieţei a animalului tăiat, ucis ori altfel afectat sau, după caz, la suma pierderii suferite de proprietar, prin derularea acestor măsuri, la dată când a avut loc acţiunea de lichidare a focarelor de boală.

Despăgubirile se acordă în baza evaluărilor făcute de comisia de evaluare stabilită prin lege, care vor stabilii suma cuvenită pentru pierderea suferită de de crescătorul de animale în cauză.

Documentaţia întocmită, se depune la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, vizata de către medicul oficial al circumscripţiei sanitare veterinare zonale şi se aprobă de conducerea D.S.V.S.A.

Nu beneficiază de despăgubirile prevăzute în prezenţa hotărâre persoanele fizice şi juridice proprietare de animale, în următoarele situaţii:

  • dacă nu au comunicat medicului veterinar oficial sau medicului veterinar de liberă practică împuternicit, modificările apărute în starea de sănătate a animalelor, apariţia oricărei îmbolnăviri, suspiciuni de boală, moartea sau tăierea de necesitate a unor animale, în termen de maximum 48 de ore, prin notificare scrisă sau nota telefonică;
  • dacă nu asigura şi nu respectă normele de igiena şi biosecuritate în exploataţiile înregistrate sanitar-veterinar;
  • dacă au importat animale bolnave a căror boală a fost dobândită anterior intrării pe teritoriul României şi a fost constatata prin testele de laborator;
  • dacă au introdus în exploataţie, animale noi fără documentele sanitare veterinare prevăzute de lege (paşaport pentru bovine şi cabaline, document de mişcare, document sanitar veterinar care să ateste starea de sănătate) ;
  • dacă au introdus în exploataţie animale provenite dintr-o altă exploataţie sau zona aflată în derularea lichidării unui focar de boală;
  • dacă se constată de autorităţile competente că au încălcat legislaţia în vigoare, privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om, precum şi legislaţia privind identificarea, înregistrarea şi mişcarea animalelor. (Sursa: gazetadeagricultura.info)
Citește și

Cmentariile sunt închise