Condiții pentru valorificarea produselor alimentare cu ocazia organizării de manifestări tradiționale, târguri, expoziții, etc.

paine_tradÎn această perioadă se organizează periodic târguri,expoziții, evenimente social-culturale tradiționale, evenimente sprijinite de autoritățile județene și locale prin asigurarea cadrului instituțional și juridic, manifestări la care operatori economici sau micii producători, persoane fizice sau juridice, oferă participanților pentru consum diferite produse alimentare sub formă de materii prime sau produse finite obținute prin procesarea producției de origine animală și non animală în unități de profil sau din propria gospodărie.
Pentru prevenirea apariției unor toxiinfecții alimentare datorate producerii, depozitării, transportului și valorificării unor astfel de produse în alte condiții decât cele stabilite prin legislația specifică, având în vedere și faptul că temperaturile din mediul ambiant sunt în continuă creștere, personalul de specialitate din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu în colaborare cu Filiala județeană a Colegiului Medicilor Veterinari, atrage atenția autorităților locale în cauză, organizatorilor și producătorilor care oferă produse alimentare că au o serie de obligații conform normelor din domeniu și anume:
Pentru organizatorii de evenimente
Să solicite de la D.S.V.S.A. județeană, aprobarea pentru funcționarea unor astfel de locații, prin depunerea, cu cel puțin cinci zile înaintea desfășurării evenimentului, a unui dosar care cuprinde:

 • cerere scrisă (se menționează locul și perioada desfășurării evenimentului, activitatea desfășurată și tipurile de produse supuse comercializării);
 • lista expozanților (împreună cu copiile de la autorizațiile sau documentele de înregistrare sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și documentele de producător);
 • contract sau un acord încheiat cu o firmă de salubrizare în vederea evacuării deșeurilor alimentare sau menajere;

Organizatorii au obligația să asigure:

 • dotările cu utilaje și echipamente adecvate, specifice activității;
 • spații corespunzătoare, cu asigurarea temperaturii optime, pentru păstrarea și expunerea produselor;
 • sursă de apă potabilă;
 • mijloace pentru curățarea și dezinfectarea instrumentelor de lucru;
 • grupuri sanitare și facilități de spălare și uscare a mâinilor atât pentru comercianți, cât și pentru consumatori;
 • spații necesare pentru depozitarea și eliminarea deșeurilor;

Expozanții, producători de bunuri alimentare
Să solicite la D.S.V.S.A. județeană, emiterea Documentului de Înregistrare, pentru Vânzare Directă sau, dupa caz, de Vânzare cu Amănuntul, documente care stabilesc:

 • numele și adresa producătorului, precedat de inițialele V.D. (Vânzare Directă) sau V.A. (Vânzare cu amănuntul);
 • sortimentele și cantitatea de produse care se valorifică;
 • locul de comercializare și aria de distribuție;
 • Să posede pe lângă documentul de înregistrare sanitară veterinară eliberat de D.S.V.S.A. județeană:
 • actul de indentitate;
 • atestatul de producător și carnetul de comercializare a produselor agricole;
 • carnet de sănătate personală;
 • fișa de sănătate a animalelor vizată de medicul veterinar din localitate;

Produsele primare de origine animală să provină de la animale, păsări sau familii de albine sănătoase și să fie manipulate numai de către persoane sănătoase.
Să aplice toate măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de contaminare a produselor de origine animală și nonanimală, în timpul obținerii și comercializării.
Produsele să nu fie falsificate sau să prezinte modificări anormale ale aspectului, a culorii, mirosului, gustului ori consistenței.
Produsele să fie transportate în ambalaje și mijloace de transport autorizate și igienizate.
Produsele să fie identificate prin etichete pe care sunt înscrise mențiuni referitoare la producător, denumirea produsului, data obținerii, condiții de păstrare și după caz orice alte date necesare informării consumatorului. Eticheta se aplică pe ambalajul tradițional, sticla pentru laptele crud, cutii de plastic sau putini, pentru brânzeturi.
În cazul produselor tradiționale să posede certificatul de atestare prin care acestea sunt înregistrate la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Serviciile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor sprijină și acordă asistență de specialitate autorităților locale și operatorilor economici pentru organizarea acestor manifestări. prin:
Monitorizarea exploataților de animale, care furnizează materii prime pentru unitățile de procesare prin supravegherea, controlul și eradicarea bolilor la animale și a bolilor ce se pot transmite de la animale la om;
Evaluarea și verificarea unităților din sectorul alimentar și a micilor producători pentru autorizarea, înregistrarea la D.S.V.S.A. județeană și pentru funcționarea acestora in condițiile legii;
Exigență pentru respectarea legislației privind sacrificarea animalelor și a comerțului cu produse alimentare în locuri neautorizate.
Promovarea produselor cu specific tradițional prin identificarea producătorilor cu astfel de activități și asigurarea asistenței de specialitate pentru încadrarea în parametrii tehnologici și de calitate a acestora;
Verificarea calității, salubrității, a modului de păstrare și comercializare a produselor alimentare prin controale, analize și examene de laborator acreditat;

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole