Comisie pentru evaluarea pagubelor produse de animalele sălbatice şi ciori, în Alba Iulia

94

cioara

În urma sesizărilor depuse la primăria Alba Iulia de către mai multe persoane fizice şi juridice, în care se arata că s-au produs pagube la nivelul culturilor agricole de către animale sălbatice (mistreţi, ciori etc), s-a dispus constituirea unei comisii speciale pentru constatarea şi evaluarea pagubelor, precum şi stabilirea nivelului despăgubirilor ce pot fi acordate.

Comisia este compusă din reprezentanţi ai primăriei, Agenţiei Pentru Protecţia Mediului, ai Direcţiei Agricole şi ai Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare Cluj. Aceştia constată pagubele produse culturilor, întocmesc procese verbale şi efectuează calcule concrete ce
vizează procentul despăgubirilor.

Agricultorii afectaţi trebuie să prezinte toate documentele din care să rezulte cheltuielile efectuate de la înfiinţarea culturii până în prezent.

Până la ora actuală s-au înregistrat şase solicitări, depuse de către patru persoane fizice şi două juridice. În total s-au constatat pagube produse de exemplare din speciile de fauna sălbatică de interes cinegetic asupra a 2,22 ha de porumb, 4 ha de vită de vie şi 45 ha de floarea soarelui.

Citește și

Cmentariile sunt închise