Comisia Europeana cere Romaniei mai multa protectie pentru habitatele proprii

39

Comisia Europeană a solicitat Ungariei şi României să intensifice protecţia habitatelor proprii. Ambele ţări au permis desfăşurarea de activităţi sau de proiecte de dezvoltare în zone vulnerabile din punct de vedere ecologic fără a efectua în prealabil evaluări adecvate ale impactului. La recomandarea comisarului european pentru mediu Janez Potočnik, Comisia trimite un aviz motivat Ungariei şi un aviz motivat suplimentar României, cerându-le să pună în aplicare în mod corect legislaţia pertinentă privind protecţia habitatelor. 

Dacă Ungaria şi România nu iau măsurile necesare în termen de două luni, Comisia poate deferi cazurile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
Directiva „Habitate”, adoptată în 1992, reprezintă o piatră de temelie a politicii europene în domeniul conservării naturii şi are la bază doi piloni: reţeaua Natura 2000 de situri protejate şi sistemul riguros de protecţie a speciilor. Fiecare stat membru al UE a desemnat situri Natura 2000 pentru a ajuta la conservarea habitatelor şi a speciilor rare prezente pe teritoriul lor.
În Ungaria, a fost depusă o plângere împotriva unei tăieri (defrişări) necorespunzătoare care a avut loc în pădurea „Sár-éger”– componentă a sitului Natura 2000 „Csaholc-Garbolc” –, lucru ce a generat o pierdere semnificativă a unui habitat prioritar. În urma unui schimb de informaţii cu autorităţile maghiare, Comisia a concluzionat că autorităţile maghiare nu au efectuat o evaluare corespunzătoare a impactului înaintea operaţiunii de tăiere, nici nu au luat suficiente măsuri compensatorii pentru a contrabalansa daunele produse.
Autorităţile naţionale române nu au reuşit să realizeze o evaluare aprofundată şi cuprinzătoare a impactului pentru un proiect din 2009 de dezvoltare a plajei aprobat în Sulina, la Marea Neagră. Comisia a trimis României o scrisoare de punere în întârziere în mai 2010. Răspunsul României nu a abordat toate preocupările Comisiei, iar scrisoarea a fost urmată de un prim aviz motivat în ianuarie 2011. În prezent, sunt necesare clarificări suplimentare cu privire la procedura aplicabilă, precum şi la elemente contradictorii prezente în documentaţia transmisă de România– în special cu privire la versiunea finală a studiului de impact prezentat de aceasta şi la impactul negativ al proiectului de dezvoltare asupra habitatelor respective.
Directiva „Habitate” protejează peste 1 000 de specii de animale şi de plante şi peste 200 de „tipuri de habitate”, cum sunt tipurile speciale de păduri, pajişti şi zone umede, care sunt de importanţă europeană. În reţeaua Natura 2000 sunt incluse peste 25 000 de situri care acoperă o zonă vastă: aproape o cincime din zona terestră europeană şi o parte importantă din mările înconjurătoare. Unele situri sunt situate în zone îndepărtate, dar cele mai multe fac parte din zonele rurale şi conţin o serie de habitate diferite, de zone tampon şi de alte elemente de peisaj.

Citește și

Comentariile sunt închise

Utilizăm cookie-uri pentru a vă asigura cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă veți continua să utilizați acest site, trebuie să vă exprimați acordul asupra acestui lucru. Accept Citeste mai mult