Comisia Europeană acordă României o derogare temporară pentru câteva produse de protecție a plantelor

13

insecticid

Direcția pentru Agricultură Bihor a anunțat printr-un comunicat de presă că, în conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentului (CE) nr. 1107/ 2009 privind introducerea pe piață a produselor de protecția plantelor, la solicitarea Asociațiilor de Producători Agricoli și a Asociației Producătorilor de Semințe, România a notificat Comisia Europeană privind plasarea pe piață pentru o perioadă de maxim 120 de zile a următoarelor produse: CRUISER 350 FS (350 g/ lTiametoxam), NUPRID AL 600 FS (600 g/ lImidacloprid), PONCHO 600 FS (600 g/ lClotianidin), SEEDOPRID 600 FS (600 g/ lImidacloprid) pentru combaterea dăunătorilor de sol: Tanymecus dilaticollis (Gărgărița frunzelor) și Agriotes spp. (Viermi sârmă), la culturile de porumb și floarea soarelui însămânțate în primăvara anului 2015.

În baza notificării s-a eliberat o autorizație temporară de 80 de zile pentru fiecare dintre produsele menționate care expiră la data de 20.05.2015.

În vederea reducerii riscului asociat utilizării produselor de protecție a plantelor se vor aplica cu strictețe următoarele măsuri:

Sămânța tratată de porumb și floarea soarelui se va utiliza numai în zonele și pe suprafețele cu infestare foarte puternică a dăunătorilor de sol Tanymecus dilaticollis și Agriotes spp ;

Companiile vor comercializa produsele numai agenților economici care fac dovada că tratamentul va fi efectuat numai în instalații profesionale, cu personal calificat;

Companiile vor ține o evidență strictă a cantităților de produs comercializat/ agent economic, pe care o vor comunica săptămânal Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale — Agenția Națională Fitosanitară, în vederea evitării creării de stocuri de produs /sămânță tratată după expirarea perioadei de 80 zile;

Etichetarea ambalajului semințelor tratate se va face conform prevederilor art. 49(4) al Regulamentului (CE) nr. 1107 /2009;

Însămânțarea se va efectua cu semănători dotate cu echipamente adecvate care să asigure un înalt grad de încorporare în sol și o reducere la minimum a pierderilor și emisiilor de praf, respectând bună practică agricolă;

În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor, se vor aplica toate măsurile ce se impun conform legislației în vigoare, de către toți agenții economici care dețin instalații de tratare a seminței, de către cei care depozitează și manipulează sămânța tratată și de către fermierii care seamănă semințe tratate cu produse de protecție a plantelor;

Fermierii au obligația de a anunța în timp util, atât primăriile cât și apicultorii din zonă cu privire la perioada în care se va derula acțiunea de semănat a semințelor tratate cu unul din produsele menționate anterior (CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS, PONCHO 600 FS și SEEDOPRID 600 FS).

SE INTERZICE CREAREA DE STOCURI DE PRODUS/ SĂMÂNȚĂ TRATATĂ DUPĂ DATA DE 20. 05. 2015.

Citește și

Cmentariile sunt închise