Colegiul Medicilor Veterinari din Sibiu, acțiuni sanitar veterinare pentru lunile noiembrie-decembrie

42

În conformitate cu Programul de supraveghere, prevenire și combatere a bolilor la animale, a celor transmisibile la om, protecția animalelor și a mediului pentru acest an, medicii veterinar, sub coordonarea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a Colegiului Medicilor Veterinari a județului Sibiu, efectuează în perioada noiembrie – decembrie acțiuni specifice care implică pe lângă personalul sanitar veterinar și proprietarii de animale și păsări, care se cresc în exploatații comerciale și exploatații de la gospodăriile populației.

Acțiunile prevăzute pentru această perioadă care au ca țintă, asigurarea statusului de sănătate și bunăstare la animalele și păsările care se cresc în scop economic în județul nostru, se realizează prin: supravegherea clinică a stării de sănătate a efectivelor din exploatațiile comerciale și din exploatațiile de la gospodăriile populației, măsuri de supraveghere a unor boli transmisibile, prin examinarea în laborator a probelor recoltate de la animale și păsări în acest scop, operațiuni de vaccinare profilactică.

În acest context, în cadrul programului de asanare a Anemiei Infecțioase Ecvină, în cursul lunii noiembrie, decembrie se continuă retestarea cabalinelor, condiționat sănătoase, existente în exploatațiile și localitățiile în care au fost diagnosticate animale anemopozitive, prin recoltarea și afluirea de probe de sânge la laborator de la circa 420 de cabaline.

Supravegherea tuberculozei la specia bovină se realizează prin efectuarea acțiunilor de tuberculinare la 3.610 bovine, crescute în 18 exploatații comerciale și 164 exploatații comerciale de tip A și 35.370 bovine crescute în 6.282 exploatații nonprofesionale de la gospodăriile populației care au fost calificate indemne de T.B.C încă din anul 2010..

În cadrul programului de prevenire a Pestei Porcine Clasice la efectivele de porcine domestice se continuă supravegherea clinică a stării de sănătate, a porcinelor prin inspecții la cele 2 exploatații comerciale, 47 exploatații comerciale de tip A și la 9.356 exploatațiile nonprofesionale precum și în abatoare.

În zonele de supraveghere (3 km. în jurul fermelor comerciale și un km. în jurul târgurilor autorizate) se vor recolta probe de sânge de la porcinele cu vârsta de peste 4 luni, comform graficului stabilit de D.S.V.S.A. Sibiu, pentru supravegherea bolii prin teste de laborator.

Supravegherea P.P.C. la mistreți se efectuează prin afluirea, obligatoriu, de probe de sânge, stern și organe (limfonoduli, rinichi, splină și amigdale) de la mistreții împușcați în campania de recoltare sau găsiți morți.

Atenționăm că toți porciii domestici și porcii mistreți, sacrificați sau vânați, vor fi examinați pentru Trichineloză, porcii domestici la sediile circumscripțiile sanitare veterinare din localitățiile județului, iar mistreții la laboratorul D.S.V.S.A. Sibiu.

Tot în această perioadă se continuă supravegherea altor boli cofinanțate cu fonduri europene, respectiv Blutonguie, E.S.B. Scrapia la ovine, Influiența aviară și Salmonelele la păsări, prin afluirea de probe planificate de specialiștii D.S.V.S.A. Sibiu.

Pentru prevenirea Rabiei (turbarea) la carnasierele domestice se efectuează vaccinarea antirabică a câinilor și pisicilor în vârstă de peste 3 luni, în campanie, în perioada octombrie a.c. — Februarie 2016, dar nu mai târziu de un an de la ultima vaccinare, urmată de vaccinări de complectare la animalele care nu au putut fi vaccinate în timpul campaniei, obligatoriu, numai după identificarea acestora, comform programărilor stabilite de medicii veterinari de liberă practică pentru fiecare localitate din județul nostru.

Se vor aflui la laborator cadavre de la animale domestice sau sălbatice receptive, identificate pe teritoriul județului, pentru examinare privind diagnosticul Rabiei.

Personalul sanitar veterinar efectuează în această perioadă și alte acțiuni de prevenire și combatere a bolilor la animale la solicitarea proprietarilor.

Pentru realizarea acțiunilor programate proprietarii de animale și păsări, în baza legislației în vigoare, au obligația:

Să respecte Ordinul Președintelui A.N.S.V.S.A nr.16/ 2010, complectat cu Ordinul 112/ 2010, privind procedura de înregistrare sau autorizare sanitară veterinară a exploatațiilor zootehnice cu animale și păsări vii;

Să colaboreze cu medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, arondați, pentru identificarea și înregistrarea la timp a animalelor existente în exploatație;

Să comunice medicului veterinar, la data producerii, mișcările survenite în efectiv, prin fătări, cumpărări, vânzări, mortalități. Pentru reactualizarea bazei de date în comformitate cu legislația specifică;

Să asigure sprijinul personalului veterinar la efectuarea acțiunilor obligatorii de prevenire și combatere a bolilor transmisibile (vaccinări, recoltări de probe de sânge sau de organe) la data și ora stabilită;

Să solicite medicului veterinar carnet de sănătate pentru animalele aflate în proprietate, complectat la zi cu acțiunile sanitare veterinare efectuate, documentele de mișcare și de certificare a stării de sănătate, necesare pentru intenția de comercializare a animalelor;

Să respecte dispozițiile autorității veterinare privind izolarea și eliminarea din efectiv a animalelor diagnosticate cu boli transmisibile;

Să asigure și să respecte normelor de protecție și bunăstare a animalelor și păsărilor, privind adăpostirea, hrănirea, adăparea, exploatarea și a normelor de microclimate;

Să efectueze curățirea mecanică și dezinfecția adăposturilor, acțiunile de deratizare, cu unități și personal de specialitate;

Să colecteze cadavrele și deșeurile animaliere în vederea transportului, cu sprijinul autorităților locale, la unitatea de distrugere Protan;

Serviciile de specialitate din cadru D.S.V.S.A. în colaborare cu conducerea Colegiului județean al Medicilor Veterinari verifică permanent modul în care personalul sanitar veterinar de execuție și proprietarii de animale și păsări se implică și respectă programele și măsurile stabilite pentru aceată perioadă.

Încălcarea legislației privind efectuarea acțiunilor obligatorii de prevenire și combatere a bolilor transmisibile la animale și de la animale la om, a normelor de protecție și bunăstare, atrage sancționarea proprietarilor de animale și păsări în funcție de gravitatea faptei comise.

Dr. Pențea Ioan — Secretar Executiv al Colegiului Medicilor Veterinari din Județul Sibiu (AGERPRES)

Citește și

Cmentariile sunt închise