Cererile pentru ANT trebuie depuse până la 30 mai

18

vacamaiConform Ordinului nr. 573/2014 pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii (ANT) în sectorul zootehnic, în 2014, cererile la APIA trebuie depuse până la 30 mai a.c..

„Pentru a beneficia de ajutoarele prevăzute la art. 1 şi 2, solicitanţii trebuie să depună cererea unică de plată pentru fiecare beneficiar pentru toate exploataţiile deţinute cu cod atribuit de la ANSVSA, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenţa anexă, în perioada 18 aprilie-30 mai a anului pentru care se face solicitarea, la centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale, însoţită de documente generale şi documente specifice fiecărei categorii de animale în funcţie de schema aplicată”, se arată în Ordinul nr.573/2014.

Bovine de carne-Condiții de eligibilitate

Beneficiarii prevăzuţi la art. 2 care solicită ajutor specific pentru taurine din rase de carne şi metişii acestora: tauri din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne,
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să solicite ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maximum 90 de capete pe beneficiar, constituit, după caz, din:
(i) vaci din rase de carne şi/sau vaci metise cu rase de carne, pentru care nu s-a beneficiat de ajutor specific pentru categoria prevăzută la art. 2 lit. a); şi/sau
(îi) tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne; şi/sau
(iii) tauri din rase de carne.
b) efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE;
c) să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;
d) să deţină documente oficiale care atestă rasă de carne/metişii din rasele de carne;
e) să deţină documente care atestă ieşirile din efectiv, după caz;
f) animalele pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie deţinute de beneficiar cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie a acestora şi până în momentul ieşirii/până la data depunerii cererii, după caz, cu excepţia vacilor din rase de carne care trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionată în cerere, exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din România prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013. (Sursa: fabricadecarne.ro)

Citește și

Cmentariile sunt închise