Centru de Excelenţă pentru Cercetare în Domeniul Taurinelor, înfiinţat la Dancu

35

vacilapteÎn  31 octombrie 2013, Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu Iaşi va finaliza implementarea proiectului „Dezvoltarea unui Centru de Excelenţă pentru Cercetare în Domeniul Taurinelor”, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, POSCCE, Axa prioritară 2 în valoare totală de 14.378.866,10 lei, finalizat prin construcţia unui spaţiu nou şi independent pentru activitatea de cercetare şi prin achiziţia de echipamente de cercetare–dezvoltare noi şi performante, care să asigure condiţiile unei cercetări ştiinţifice de nivel european.

Scopul proiectului a fost înfiinţarea unui Centrul de Excelenţă pentru cercetare în domeniul taurinelor, prin construcţia unui spaţiu nou şi independent pentru activitatea de cercetare şi prin achiziţia de echipamente de cercetare–dezvoltare noi şi performante, care să asigure condiţiile unei cercetări ştiinţifice de nivel european.

Obiectivele proiectului au fost: dezvoltarea infrastructurii, resurselor umane, cercetării ştiinţifice fundamentale, aplicative şi inovare la nivel de excelenţă în domeniul creşterii şi exploatării taurinelor; promovarea, stimularea, asistarea şi încurajarea dezvoltării capacităţilor ştiinţifice şi tehnologice la nivel regional şi naţional; funcţionarea ca punct regional de contact /diseminare de informaţii şi know-how; crearea şi diseminarea tehnologiilor moderne de creştere şi exploatare, în concordanţă cu normele europene.

Astfel, din anul 2013 activitatea de cercetare se va desfăşura într-un spaţiu nou creat prin darea în funcţiune a Centrului de Excelenţă pentru Cercetări în domeniul taurinelor, structurat pe 6 laboratoare: genetică-ameliorare, biotehnologii de reproducţie, patologie bovină, nutriţie, tehnologii de exploatare, controlul produselor animaliere.
Activitatea de cercetare care se va desfăşura în cele 6 laboratoare noi înfiinţate va fi specifică fiecărui laborator şi va viza următoarele aspecte:
În cadrul laboratorului de Genetica-Ameliorare activitatea ştiinţifică se va axa în abordarea unor tehnici moderne de studiu şi apreciere a valorii de ameliorare pentru crearea unor populaţii cu înalt potenţial genetic, pe lucrări de genetică cantitativă, genetica populaţiilor şi lucrări de ameliorare genetică, îndeosebi pe populaţiile de taurine din fermă unităţii, dar şi pentru terţi.
În cadrul laboratorului de reproducţie şi biotehnologii de reproducţie activitatea ştiinţifică va viza promovarea biotehnologiilor şi a unor metode îmbunătăţite de creştere a indicilor de reproducţie la vaci şi viţele.
În cadrul laboratorului de nutriţie activitatea ştiinţifică va avea în vedere creşterea calităţii furajelor şi optimizarea raţiilor de furajare a animalelor pe categorii de vârstă, stări fiziologice, sezon şi nivele productive.
În cadrul laboratorului de creştere şi exploatare activitatea ştiinţifică va viza îmbunătăţirea tehnologiilor de întreţinere a animalelor pe categorii de vârstă, prin creşterea bunăstării şi asigurarea confortului biologic în vederea creşterii performanţelor de producţie şi a indicilor economici.
În cadrul laboratorului de patologie bovină activitatea ştiinţifică va viza monitorizarea stării de sănătatea animalelor prin analize specifice de laborator şi studii epidemiologice.
În cadrul laboratorului de control al calităţii produselor de origine animală – lapte şi carne activitatea ştiinţifică va urmări obţinerea unor produse de origine animală – lapte şi carne, conform standardelor europene.

Raluca Daria Diaconiuc

Citește și

Cmentariile sunt închise