CE propune un pachet legislativ pentru consolidarea controalelor în lanţul agroalimentar

legumennnn

Comisia Europeană (CE) a adoptat un pachet de măsuri menit să consolideze controlul aplicării standardelor în materie de sănătate şi de siguranţă pentru întregul lanţ agroalimentar, care ar urma să asigure o abordare modernizată şi simplificată şi instrumente de control mai eficiente.

Noul pachet legislativ răspunde apelului la o legislaţie mai simplificată şi la reglementări mai inteligente, reducând astfel sarcina administrativă pentru operatori şi simplificând mediul de reglementare. Se acordă o atenţie deosebită impactului acestei legislaţii asupra IMM-urilor şi a microîntreprinderilor, care sunt scutite de elementele cele mai costisitoare şi mai împovărătoare ale legislaţiei.

Corpul legislativ actual al UE care reglementează lanţul alimentar constă în aproape 70 de acte legislative. Pachetul de reforme adoptat luni va reduce numărul acestora la cinci acte legislative şi, de asemenea, va simplifica formalităţile administrative din cadrul proceselor şi al procedurilor pe care trebuie să le parcurgă fermierii, crescătorii de animale şi operatorii din sectorul alimentar, pentru ca aceştia să îşi poată desfăşura mai uşor activitatea.

CE recunoaşte necesitatea de a consolida instrumentele de care dispun autorităţile competente din statele membre pentru a verifica respectarea legislaţiei UE pe teren, prin controale, inspecţii şi teste. Scandalurile alimentare recente au demonstrat încă o dată că autorităţile însărcinate cu controlul aplicării legislaţiei trebuie să ia măsuri mai eficace pentru a-i proteja atât pe consumatori, cât şi pe operatorii cinstiţi împotriva riscurilor care pot apărea ca urmare a încălcării normelor de-a lungul lanţului, informează un comunicat al executivului comunitar.

În ceea ce priveşte sănătatea animalelor, noul pachet va introduce un singur act legislativ pentru reglementarea sectorului în UE, bazat pe principiul că ‘este mai uşor să previi decât să vindeci’. Scopul său este de a ameliora standardele şi de a furniza un sistem comun care să permită o mai bună detectare şi un control mai eficient al bolilor şi care să soluţioneze într-un mod coordonat riscurile în materie de sănătate şi de siguranţă a alimentelor pentru oameni şi animale.
Pachetul prevede un nivel suficient de flexibilitate pentru a ajusta măsurile de sănătate animală în funcţie de dimensiunile şi de natura unităţilor, precum şi în funcţie de circumstanţele locale, în special în ceea ce priveşte cerinţele de înregistrare şi de aprobare aplicabile pentru unităţi şi pentru deţinerea de animale sau produse.Acest sistem ameliorat, asociat cu norme mai performante în materie de identificare şi de înregistrare, ar urma să confere celor care se ocupă cu protecţia lanţului alimentar capacitatea de a interveni rapid pentru a limita răspândirea bolilor. În plus, pachetul introduce prioritizarea bolilor care necesită intervenţie la nivelul UE, permiţând astfel aplicarea unei abordări bazate mai mult pe riscuri şi utilizarea adecvată a resurselor.

Referitor la sănătatea plantelor, CE propune actualizarea sistemului fitosanitar, pentru a împiedica instalarea de noi dăunători în UE, protejând atât cultivatorii, cât şi sectorul forestier. Astfel, se va pune mai mult accentul pe comerţul cu risc ridicat cu produse provenind din ţările din afara blocului comunitar şi pe o mai bună trasabilitate a materialului vegetal pe piaţa internă.

Legislaţia introduce, de asemenea, o mai bună supraveghere şi eradicarea timpurie a epidemiilor de noi specii de dăunători, precum şi compensaţii financiare pentru cultivatorii afectaţi de astfel de dăunători. (Sursa: AGERPRES)