Ce finanţări se pot obţine prin submăsura 4.2- Sprijin pentru investiţii în procesarea/ Marketingul produselor agricole

30

cazane_fermaPentru sub-măsura 4.2 – „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” srpijinul neramburabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative și 40% pentru alte întreprinderi. Nu va depăși:
– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM;
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi;
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, forme asociative cooperative și grupuri de producători.

Sprijinul acordat prin această sub-măsură, va contribui la înfiinţarea și / sau modernizarea unităţilor de procesare şi comercializare, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese, aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES, promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile și creşterea numărului de locuri de muncă. Mai multe pe madr.ro

Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate și depuse numai on-line pe pagina de internet www.afir.info.

Citește și

Cmentariile sunt închise