Ce declaraţii trebuie să depună la Finanţe orice PFA, II sau IF

197

impoziteÎn 2016, indiferent de forma de organizare – PFA, II sau IF trebuie să depună următoarele  declaraţii:

Declarații depuse de PFA impozitată la normă de venit:

Declarația 220 privind venitul estimat/norma de venit anual. Declarația se depune pe suport de hârtie la adminstrația financiară în raza căreia titularul PFA/II/IF își are domiciliul, pentru fiecare sursă de venit, de către:

  •  în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, pentru contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal;
  • până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro (lacursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal),  şi care au obligația determinării venitului net anual în sistem real, începând cu anul fiscal următor;
  • până la data de 31 ianuarie inclusiv, de către contribuabilii care au desfăşurat activitate în anul precedent şi au fost impuşi pe bază de norme de venit, pentru a  alege determinarea venitului net în sistem real prin completarea corespunzătoare a declaraţiei 220. Opțiunea se păstreaza minim 2 ani consecutiv.

Declaratia 200 privind veniturile realizate în România, în anul anterior, se depune de contribuabilii care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie  şi pentru care nu s‐au stabilit plăți anticipate, conform legii. Declarația se depune pe suport de hârtie la adminstrația financiară în raza căreia titularul PFA/II/IF își are domiciliul.

Declarația 221 privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit, se depune pe suport de hârtie la adminstrația financiară în raza căreia titularul PFA/II/IF iși are domiciliul,

  • până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal. Declarația se completează  şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual, venituri din România, din activități agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit.

Declarația 600 privind venitul asigurat la sistemul public de pensii  – se depune pe suport de hârtie la adminstrația financiară în raza căreia titularul PFA/II/IF își are domiciliul.

Obligativitatea asigurarii în sistemul public de pensie se determină prin raportarea normei de venit anuale la cele 12 luni ale anului. Dacă rezultatul este mai mare decât baza minimă de calcul, respectiv  938 lei pe lună în 2015 (35% din 2.681 lei), este obligatorie plata contribuției. Declarația se depune până la:

  • 31 ianuarie inclusiv, pentru persoanele care au desfășurat activitate în anul anterior și norma de venit lunară pentru anul curent este mai mare decât baza minimă de calcul,
  • în termen de 15 zile de la data înființării în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal și norma de venit lunară este mai mare decât baza minimă de calcul (938 lei în 2016).

Declarația 601 de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale  – se depune pe suport de hârtie la adminstrația financiară în raza căreia titularul PFA/II/IF își are domiciliul.

Se depune de către contribuabilii care în cursul anului ajung în situația în care nu mai este obligatorie plata contribuției la pensie.

Declarația 392/B declarație informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul… se completează electronic de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA,  a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, este inferioară sumei de 65.000 de euro, respectiv inferioară sumei de 220.000 lei. Acest formular se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie inclusiv, a anului următor celui de raportare. Programul informatic pentru completarea declaratiei 392 se descarca de aici (descarcă pdf-ul si deschide cu Adobe Reader).

Conform codului fiscal contribuabilii impuși la norme de venit sunt obligați să completeze partea de încasări a registrului de încasari și plăți și să întocmească jurnalul de vânzări potrivit gestiunepfa.ro

Citește și

Cmentariile sunt închise