CE a publicat noua strategie forestieră

13

paduremmm

Nouă strategie forestieră, publicată de către Comisia Europeană , răspunde noilor provocări cu care se confruntă pădurile şi sectorul forestier.

Acoperind 40% din suprafaţa UE, pădurile sunt o resursă vitală pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi crearea locurilor de muncă, în special în zonele rurale, protejând în acelaşi timp ecosistemele şi generând beneficii ecologice valoroase.

Cu acest prilej, comisarul UE pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Dacian Cioloş, a declarat: „Pădurile sunt ecosistemele cheie, precum şi o sursă de bogăţie şi locuri de muncă în zonele rurale, în cazul în care acestea sunt gestionate într-un mod adecvat. Gestionarea durabilă a pădurilor, asigurând protecţia acestora, este un pilon de bază al dezvoltării rurale şi unul dintre principiile noii strategii forestiere”.

Potrivit noii abordări, strategia extinde sfera de acţiune şi în afară pădurilor, abordând aspecte ale „lanţului de valori” (spre exemplu, modul în care resursele forestiere sunt utilizate pentru a genera bunuri şi servicii), care influenţează puternic gestionarea pădurilor. Prin nouă strategie se subliniază că pădurile nu sunt importante numai pentru dezvoltare rurală, dar şi pentru mediul înconjurător şi biodiversitate, pentru industriile forestiere, bioenergie, precum şi în lupta împotriva schimbărilor climatice.
Actuala strategie forestieră a UE datează din anul 1998. Bazată pe cooperarea dintre UE şi statele membre (prin responsabilităţi subsidiare şi comune), a stabilit un cadru pentru acţiuni legate de sprijinirea gestionarii durabile a pădurilor. Cu toate acestea, un cadru nou este necesar acum pentru a răspunde presiunii tot mai mari puse pe seama sectorului silvic şi a schimbărilor sociale şi politice importante care au afectat pădurile în ultimii 15 de ani.Prin necesitatea de a adopta o abordare holistică, se subliniază că ar trebui să fie luate în considerare şi impactul altor politici asupra pădurilor şi dezvoltările care au loc dincolo de graniţele pădurilor. Strategia subliniază, de asemenea, că politicile UE legate de acest sector ar trebui să fie pe deplin luate în considerare în politicile naţionale forestiere. Prin nouă strategie se solicita de asemenea realizarea unui Sistem Informaţional Forestier pentru colectarea şi armonizarea informaţiilor despre pădurile din întreaga Europă.

Nouă strategie, prezentată Parlamentului şi Consiliului European, a fost elaborată de către Comisie, în strânsă cooperare cu statele membre şi părţile interesate, pe parcursul ultimilor doi ani. Strategia reuneşte diverse aspecte ale mai multor domenii complementare printre care dezvoltarea rurală, întreprinderile, mediul, bioenergia, schimbările climatice, cercetarea şi dezvoltarea. Într-o iniţiativă legată de acest aspect, Comisia a emis, de asemenea, un plan care să detalieze activităţile de remediere care ar putea fi întreprinse pentru a ajuta industriile forestiere din UE a depăşi provocările actuale. (Sursa: gazetadeagricultură.info)

Citește și

Cmentariile sunt închise