29 noiembrie 2021 - 23:17

CAMERA DEPUTAȚILOR A ADOPTAT LEGEA PENTRU REGISTRUL AGRICOL. VEZI CE PREVEDE!

Camera Deputaților a adoptat  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol.

Noua lege îmbunătățește, modernizează și unifică sistemul prin care se ține evidența categoriilor de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă, precum și a efectivelor de animale.

Între principalele noutăți aduse de legea se află renunțarea obligativității organizării și ținerii la zi a registrului agricol în format electronic și pe suport de hârtie, în același timp, concret fiind vorba de o măsură menită să reducă birocrația.

De asemenea, noua lege prevede că, începând cu data de 1 ianuarie 2018, registrul agricol se întocmește și se ține la zi în format electronic. Cu toate acestea, la sugestia Asociației Comunelor din România se introduce și posibilitatea ca autoritățile publice locale, respectiv consiliul local, la propunerea primarului, să aprobe prin hotărâre modul de întocmire a registrului agricol pe suport de hârtie sau în format electronic, potrivit capacității administrative de care dispune.

Legea se va pune în aplicare de către primarii comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, aceștia fiind cei care vor lua măsuri pentru întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol în format electronic ori în format de hârtie, după caz. De asemenea, primarii, în virtutea atributelor cu care sunt învestiți, vor lua toate măsurile de asigurare a securității, integrității și funcționalității registrului agricol, indiferent de forma în care acesta este gestionat.

Înscrierea producătorilor în registrele agricole este una dintre condițiile pe care aceștia trebuie să le îndeplinească pentru a primi sprijin financiar. Totodată, datele înscrise în registrul agricol sunt utilizate de Institutul Național de Statistică, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și alte instituții. Registrul agricol este o sursă de date foarte utilă în procesul verificărilor încrucișate pe care le face Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură la acordarea subvențiilor pentru fermieri.