2 decembrie 2021 - 21:37

Cadastrarea terenurilor agricole

Intabularea este înscrierea în Cartea Funciară a dreptului dumneavoastră de proprietate.

cadastru

Lipsa intabulării înseamnă că un imobil nu poate fi înstrăinat. Cu toate acestea, conform datelor oficiale, numai 25% din totalul imobilelor din România sunt intabulate.