Beneficiarii Măsurii 141 trebuie să depună o declaraţie pe proprie răspundere privind absolvirea unui curs de formare profesională

23

paper work

Beneficiarii Măsurii 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subrezistenţă” nu sunt obligaţi să depună, la dosarul de plată pentru tranşa a IV-a, certificatul care să ateste absolvirea cursurilor de formare profesională.

Astfel, beneficiarii Măsurii 141 pot aduce dovada absolvirii cursurilor de formare profesională prin Măsura 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe” până la finalul anului 2015.
Așadar, beneficiarii care solicită plata tranşei IV pot anexa la dosarul de plată  o declaraţie pe proprie răspundere privind absolvirea unui curs de formare profesională prin care se angajează că vor participa şi absolvi un astfel curs în maxim 3 ani de la data primirii sprijinului nerambursabil, respectiv de la plata integrală a sprijinului, dar nu mai târziu de luna decembrie a anului 2015. (Sursa: recolta.eu)
Citește și

Cmentariile sunt închise