Aviz negativ pentru “prima întăbulare gratis”

intabularessLegea privind „Prima intabulare a terenurilor agricole şi forestiere” iniţiată de senatorii Teodor Atanasiu, Sorin-Ştefan Roşca Stănescu şi deputatul Ioan Dîrzu a primit aviz nefavorabil din partea Guvernului României, potrivit recolta.eu.

Legea era menită să ajute o bună parte din populația care are încă probleme juridice cu terenurile deținute deoarece prima înregistrare în cadastru și cartea funciară a terenurilor agricole și forestiere se puteau face fără costuri.
Potrivit legii, onorariile experților cadastrali erau suportate din bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, din fondurile generate de taxele de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, în limita a 400 de lei pe proprietate. Reprezentanții Camerei Deputaților susțin însă că o astfel de măsură ar avea un impact bugetar negativ.
„Conform prevederilor art. 8 alin (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost modificate de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități sau instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, toate încasările ANCPI se fac venit la bugetul de stat. În acest context, considerăm că măsurile propuse de inițiatori vor conduce la influențe financiare negative asupra bugetului general consolidat”, se arată în decizia Camerei Deputaților.
Autoritățile au adăugat că odată promovată această măsură, exista posibilitatea creării unui precedent în extinderea acestei facilități și asupra altor categorii de imobile și de beneficiari ai legilor de retrocedare a proprietăților.
Mai mult decât atât, organele decizionale au susținut inițiatorii propunerii legislative nu au precizat clar sursele financiare necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se astfel dispoziția art. 138, alin (5) din Constituția României, republicată, care prevede că „Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare”.
“În același sens, art. 15, alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, prevede că “în cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a căror aplicare atrage micșorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, trebuie să se prevadă și mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau creșterea cheltuielilor”, au mai precizat deputații. (Sursa: recolta.eu)

Citește și

Comentariile sunt închise

Utilizăm cookie-uri pentru a vă asigura cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă veți continua să utilizați acest site, trebuie să vă exprimați acordul asupra acestui lucru. Accept Citeste mai mult