Avertizare ANSVSA Sibiu pentru crescătorii de animale

 • caniculasibiusÎn situaţia condiţiilor meteorologice cu temperaturi ridicate peste media specifică zonei geografice Sibiu, cu avertizare “cod portocaliu sau “cod roşu”, pentru asigurarea statusului de sănătate a efectivelor de animale şi siguranţa produselor alimentare, Conducerea Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu, atenţionează crescătorii de animale şi operatorii din domeniul alimentar, că au obligaţia:

Pentru protecţia sănătăţii animalelor:

 • să asigure protecţia animalelor şi a păsărilor în adăposturi, prin respectarea densităţii, ventilaţiei, temperaturii şi a zooigienei la parametrii optimi;
 • să se evite păşunatul animalelor intre orele 10.00 – 16.00 când temperaturile sunt foarte ridicate, să amenajeze umbrare şi sursă de apă la nivelul necesarului;
 • se impun restricţii privind circulaţia animalelor în timpul zilei, dotarea mijloacelor de transport corespunzător, pentru a asigura confortul animalelor şi evitarea rutelor lungi;
 • să respecte normele de colectare şi distrugere a cadavrelor de animale şi păsări moarte, precum şi a dejecţiilor rezultate în exploataţiile cu animale;
 • să colaboreze permanent cu serviciile veterinare, pentru supravegherea stării de sănătate a animalelor şi intervenţii operative în situaţii deosebite;
 • personalul sanitar veterinar va asigura stocurilor de medicamente, dezinfectante şi produse biologice pentru situaţii de urgenţă

În domeniul sănătăţii publice:

 • asigurarea spaţiilor frigorifice şi a temperaturilor adecvate pentru toate verigile lanţului alimentar;
 • respectarea condiţiilor de manipulare, depozitare şi transport a produselor de origine animală şi non animală, pe întreg traseul parcurs de la producere până la consumator;
 • evitarea expunerii la vânzare a produselor de origine animală sau vegetală în locuri şi spaţii care nu asigură temperaturile adecvate, precum şi valorificarea unor produse alimentare perisabile în perioada zilei când temperatura atmosferică este în exces;
 • este interzisă sacrificarea animalelor în alte locuri decât abatoarele autorizate, cât şi al celor neînsoţite de documente sanitare veterinare,
 • se interzice comercializarea şi punerea în consum a produselor alimentare care nu au fost verificate de serviciile de specialitate, iar certificarea calităţii şi salubrităţii alimentelor să se asigure numai prin buletine emise în urma examenelor de laborator;
 • administratorii pieţelor agroalimentare, să asigure producătorilor agricoli spaţii corespunzătoare şi funcţionarea agregatelor pentru asigurarea permanentă a temperaturii optime în spaţiile de comercializare şi în vitrinele frigorifice;
 • efectuarea acţiunilor de, dezinfecţie,a spaţiilor tehnologice, a utilajelor şi ustensilelor folosite, protejarea spaţiilor şi a alimentelor de insecte şi rozătoare prin măsuri specifice;
 • confiscarea, denaturarea şi distrugerea produselor de origine animală şi non animală alterate sau depreciate pe timpul transportului, distribuţiei, depozitării sau comercializării, sau cu termenul de valabilitate expirat;
 • se recomandă populaţiei să se aprovizioneze numai din unităţi autorizate sanitar veterinar, să evite comerţul stradal;
 • să respecte normele de păstrare, preparare şi data valabilităţii a alimentelor cu care se aprovizionează;DSVSA Sibiu, a nominalizat, personal din cadrul serviciilor de specialitate de la nivelul judeţean şi în special de la circumscripţiile sanitare veterinare zonale, circumscripţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, pentru monitorizarea şi verificarea modului cum sunt respectate condiţiile de protecţie a sănătăţii animalelor şi a salubrităţii produselor alimentare.

Sunt monitorizate, în acest sens, fermele cu animale şi păsări, taberele de vară pentru animale, unităţi care abatorizează animale, unităţi care procesează, depozitează, şi comercializează alimente, obiective din zone turistice, tabere şcolare, târguri şi expoziţii organizate ocazional şi pieţele agroalimentare.