20 octombrie 2021 - 22:24

Au fost lansate apeluri pe două axe de proiecte din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

euroÎn 15 martie 2016, a avut loc lansarea primelor două apeluri de proiecte din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, pentru tipurile de intervenții referitoare la drumurile județene (6.1) și la eficiența energetică a clădirilor rezidențiale (3.1 A).
Ghidurile se pot descarca de aici
La acest moment, exista mai multe ghiduri specifice in diverse forme, urmand ca Autoritatea de Management pentru POR sa le lanseze.
Este vorba despre :

  • Ghidul specific pentru prioritatea de investiţie 5.2, intitulat „Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 5 – Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural / Prioritatea de investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului ”
  • Ghidul specific pentru prioritatea de investiţie 7.1, intitulat „Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului / Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice” .
  • Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 2.1 – microintreprinderi”
  • Ghidul Specific Prioritatii de investitie 5.1. CONSERVAREA, PROTEJAREA, PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CULTURAL”.