Au fost aprobate normele de ecocondiţionalitate în cadrul schemelor de sprijin pentru fermieri

33

teren_ecoMinistrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor au aprobat normele privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri.

Normele privind ecocondiţionalitatea sunt obligatorii pentru: fermierii care solicită plăţi directe şi ajutoare naţionale tran­zitorii; beneficiarii primelor anuale în cadrul măsurilor pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite, plăţi de agromediu şi climă, sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică, sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică, plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, plăţi pentru angajamente de silvomediu şi măsuri de sprijin în sectorul pomicol; fermierii care solicită sprijin prin măsuri de piaţă în sectorul vitivinicol; fermierii care solicită plăţi prin alte scheme şi măsuri de sprijin din fonduri UE sau din bugetul naţional pentru care trebuie respectate normele de ecocondiţionalitate, în conformitate cu reglementările în vigoare.
De asemenea, normele privind ecocondiţionalitatea cuprind cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) şi standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC) referitoare la următoarele domenii: mediu, schimbări climatice şi bunele condiţii agricole ale terenurilor; sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor; bunăstarea animalelor.
Pentru anii 2015 şi 2016 normele privind ecocondiţionalitatea cuprind şi obligaţia păstrării raportului dintre suprafaţa terenurilor utilizate ca pajişti permanente şi suprafaţa agricolă totală, declarate de fermieri în anul 2007, în conformitate cu preve­de­rile art. 93 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.  (Integral pe curierulnational.ro)

 

Citește și

Cmentariile sunt închise