20 octombrie 2021 - 22:53

ATENȚIE: Se constituie Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime

piata_pesteDirecţia Generală Pescuit a anunțat demararea procesului de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (CM POPAM) 2014 – 2020

CM POPAM 2014-2020 va fi structura naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a POPAM 2014 – 2020, care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare pentru a examina implementarea programului şi progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia.

În vederea selectării unor parteneri reprezentativi şi implicaţi ca membri activ, cu drept de vot ai comitetului, DGP-AMPOP invită organizaţiile interesate din rîndul partenerilor relevanţi din mediul economic, social, universitar şi din societatea civilă să îşi exprime interesul pentru participarea la reuniunile CM POPAM 2014-2020, prin completarea formularului ataşat şi transmiterea acestuia atât scanat (cu semnătură și ștampilă) cât și în format editabil pe adresa: cm.pop@madr.ro.

Termenul limită de depunere al candidaturilor este de 22.01.2016, ora 16:30.

Membrii cu drept de vot care reprezintă organizaţii din mediul economic, social şi din societatea civilă reprezintă 40% din totalul membrilor CM POPAM 2014-2020.

În acest sensvor fi selectate 11 entităţi în conformitate cu Metodologia privind constituirea Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.

În cadrul acestui proces DGP-AMPOP va lua în considerare reprezentativitatea echilibrată a domeniilor relevante pentru implementarea programului, expertiza şi experienţa dovedită prin maximum trei acţiuni/proiecte relevante pentru domeniul menţionat, care au fost iniţiate şi implementate în perioada 2007-2013, precum şi propunerile formulate pentru rolul în cadrul CM POPAM 2014-2020.

În cazul în care partenerii sociali sau organismele care reprezintă societatea civilă fac parte dintr-o organizaţie de tip confederativ general/sectorial, nu vor fi luate în considerare formularele de intenţie transmise individual de către membrii acestora.

De asemenea, nu vor fi acceptate solicitări de includere în CM POPAM 2014-2020 a entităţilor pentru care au fost înregistrate şi dovedite fraude în ceea ce priveşte gestionarea de fonduri publice sau fonduri europene în perioada de programare 2007-2013.

În urma finalizării procesului de selecţie a partenerilor, DGP-AMPOP, va solicita nominalizarea participanţilor la Comitetul de Monitorizare în termen de 5 zile lucrătoare.

Candidaturile organizațiilor care nu au fost selectate pentru componența CM POPAM, în funcție de relevanța acestora, vor fi avute în vedere la stabilirea membrilor pentru Grupurile tehnice de lucru, care vor fi constituite, după caz, în vederea optimizării implementării Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, conform metodologiei publicate pe website-ul MADR.