Atenţie la incendiile generate pe suprafeţele cultivate cu păioase

9

Ca urmare a unor incidente care s-au soldat cu o serie de incendii care au dus la mistuirea unor hectare întregi de culturi păioase, când serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă au fost nevoite să intervină pentru stingerea unui număr de 40 de incendii, dintre care 15 au fost generate de arderea necontrolată a resturilor vegetale şi menajere, trei la culturi agricole şi două la depozite de furaje, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă este pus în situaţia de a face o serie de recomandări.

Mai exact, recomandă respectarea unor reguli absolut elementare în timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase. Şi anume:
a) lucrările vor începe prin izolarea lanurilor faţă de drumurile, fondul forestier, locuinţele şi căile ferate cu care învecinează, prin crearea unor fâşii paralele arate;
b) lăţimea fâşiei de izolare va fi faţă de drumuri şi fondul forestier, de 20 m, iar faţă de calea ferată, de 30 m;
c) paiele şi cerealele boabe, rezultate de la recoltare, vor fi evacuate în afara fâşiei;
d) punctele de alimentare cu carburanţi se vor stabili la cel puţin 20 m în afara lanurilor de cereale, iar aprovizionarea maşinilor agricole la punctele de alimentare se va face cu motoarele oprite;
e) începând cu perioada coacerii şi până la terminarea recoltării cerealelor, se interzice fumatul, iluminatul cu flacără deschisă sau folosirea sub orice formă a focului deschis în lanuri de cereale şi pe mirişti. Locurile pentru fumat nu vor fi amplasate la o distanţă mai mică de 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării şi faţă de locurile de depozitare a paielor. Faţă de depozitele şi punctele de alimentare cu combustibil, locurile de fumat nu trebuie amplasate la o distanţă mai mică de 40 m. În aceste locuri se vor instala tăbliţe care vor conţine inscripţia „FUMATUL OPRIT”.
În cazul recoltării cerealelor păioase cu combina, mecanizatorii vor lua şi ei o serie de măsuri preventive care includ eliminarea scurgerilor de carburanţi, exploatarea instalaţiei electrice în perfectă stare, dotarea combinelor cu stingătoare cu praf şi CO2, precum şi cu butoaie cu apă în cantitate de 200 l. Zilnic, înainte de începerea lucrului, se va verifica întinderea curelelor de acţionare, se va veghea ca toba de eşapament să nu se înfunde, se va urmări ca periodic să fie înlăturate înfăşurările de paie sau alte materiale de pe axele roţilor de transmisie şi de pe crucile cardanice. Şi, nu în cele din urmă, reparaţiile de durată se vor executa în afara lanurilor de cereale.
În ceea ce priveşte terenurile destinate depozitării furajelor acestea vor fi curăţate de resturi vegetale uscate, ele amplasându-se departe de liniile electrice de înaltă tensiune, grajduri, magazii, drumuri cu trafic intens, căi ferate. Oricum, ele trebuie să fie amplasate pe cât posibil în apropierea unor surse de apă. Depozitele se vor împrejmui cu garduri, se vor prevedea cu instalaţii de paratrăsnet şi se va asigura paza în permanenţă.

Citește și

Cmentariile sunt închise