22 ianuarie 2022 - 14:32

Asigurarea drepturilor tradiţionale ale fermierilor de a ameliora plantele

Interzicerea patentării produselor obţinute prin tehnici convenţionale de ameliorare, cum ar fi încrucişarea este esenţială pentru a susţine inovaţia, securitatea alimentară şi micile afaceri, se arată într-o rezoluţie non-legislativă votată de Parlament joi. Deputaţii, suprinşi de decizia Oficiului European pentru Patente de a permite patente pentru astfel de produse, cer Comisiei clarifice urgent regulile UE existente şi protejeze accesul amelioratorilor de plante la materialul biologic.

Deputaţii subliniază ameliorarea plantelor este un proces inovator desfăşurat de fermieri şi de comunităţile de ferme încă de la naşterea agriculturii. Ei susţin că accesul la materialul biologic este vital pentru a încuraja inovaţia şi dezvoltarea unor noi varietăţi care contribuie la securitatea alimentară globală, combată schimbarea climatică şi prevină monopolurile. Produsele obţinute din procese biologice esenţiale, cum ar fi plantele, seminţele, trăsăturile native sau genele, ar trebui, aşadar, excluse de la patentare, insistă ei în rezoluţia aprobată cu 413 voturi la 86 şi 28 de abţineri.

Parlamentul cere Comisiei clarifice urgent regulile UE existentemai ales directiva UE privind invenţiile biotehnice – şi transmită aceste clarificări Oficiului European pentru Patente (EPO), asigurânduse, astfel, produsele obţinute prin ameliorare convenţională nu pot fi patentate. Deputaţii au mai insistat şi UE şistatele membre trebuie asigure accesul la şi utilizarea materialului obţinut din procese esenţialmente biologice pentru ameliorarea plantelor.

Rezoluţia răspunde deciziei din 25 martie 2015 a Biroului Lărgit de Apel al EPO prin care sunt permise patentele pe o roşie (G0002/12) şi un broccoli (G0002/13) obţinuteprin tehnici convenţionale de ameliorare. EPO spune deşi procesele esenţialmente biologice pentru pentru producţia plantelor, cum ar fi încrucişarea, nu pot fipatentate, plantele sau materialul rezultate, cum ar fi un fruct, ar putea primi protecţia la nivel UE.

Dar deputaţii sunt îngrijoraţi o astfel de interpretare îngustă a regulilor actuale UE ar putea avea un impact negativ asupra competitivităţii UE şi ar putea duce lacrearea unor monopoluri pe piaţă alimentară. Parlamentul a cerut EPO excludă de la patentare toate produsele derivate din ameliorarea convenţională, încă din rezoluţia non-legislativă din 10 mai 2012.  (gazetadeagricultura.info)