Aprinderea miriştilor se face numai după obţinerea permisului de lucru cu foc şi cu supravegherea permanentă a arderii

 Prefectul Sorin Rednic, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, a solicitat adoptarea de măsuri la nivelul celor 76 de unităţi administrativ-teritoriale, în scopul de a preveni producerea unor situaţii de urgenţă, prin declanşarea unor incendii de vegetaţie uscată.

Solicitarea adresată comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă a fost făcută, urmare a creşterii numărului de incendii, pe timpul utilizării focului deschis pe culmile montane, respectiv la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, dar şi la locuinţele şi gospodăriile cetăţenilor, inclusiv la anexele acestora.

 Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă trebuie să stabilească locurile special amenajate şi a programului în care este permisă efectuarea de arderi necontrolate, respectiv să impună măsuri pe timpul şi după ardere (vegetaţie, uscată, mirişti, resturi vegetale), şi pe care cetăţenii trebuie au obligaţia să le respecte. De asemenea, cetăţenii sunt obligaţi să soliicte de la primării permisul de lucru cu foc, premergător executării arderilor necontrolate, în conformitate cu ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
 Prefectul de Maramureş a spus: “În ultima perioadă s-au produs mai multe incendii de vegetaţie uscată, pe raza judeţului, unele în zone greu accesibile, cum au fost cele din Munţii Rodnei, Munţii Maramureşului şi Munţii Gutâi. Este deosebit de important ca cetăţenii să înţeleagă că arderile necontrolate de resturi vegetale, deşeuri menajere sau a altor materiale combustibile se efectuează doar în locuri special amenajate sau pe terenuri pregătite, cu luarea de măsuri specifice pentru a împiedica propagarea focului şi extinderea acestuia în vecinătăţi, respectiv obligativitatea stingerii jarului după finalizarea acţiunii de ardere. Dorim să atragem atenţia la impunerea unui set de măsuri legale, dar şi a unei exigenţe ridicate faţă de persoanele care nu respectă aceste reglementări specifice şi pentru care legea prevede inclusiv sancţiuni contravenţionale.
 Pentru a preveni apariţia unor noi incendii în perioada următoare, angajaţii serviciiilor voluntare pentru situaţii de urgenţă vor informa cetăţenii despre prevederile legale cu privire la modul de utilizare a focului deschis la arderea de vegetaţie uscată, mirişti sau resturi vegetale, dar şi despre măsurile generale de prevenire a incendiilor la locuinţele populaţiei (unifamiliale, multifamiliale, gospodăreşti), aprobate prin ordinul ministrului administraţiei şi internelor. O altă solicitată este ca aprinderea miriştilor să se efectueze după luarea măsurilor de a împiedica propagarea focului şi cu supravegherea permanentă a arderii.

 Activitatea de ardere a resturilor vegetale, deşeurilor menajere şi miriştilor se va realiza numai în baza permisului de lucru cu foc şi după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă sau personalul specializat din cadrul primăriilor.
 Prefectul mulţumeşte celor care au intervenit la stingerea incendiilor din zonele montane
 Incendiul din zona montană a localităţii Baia Borşa a fost lichidat. A plouat mocăneşte în cursul zilei de duminică pe versanţii din zona Piciorul Caprei, respectiv iazului Colbu, iar în noaptea de duminică precipitaţiile căzute în zonă au totalizat 10 l/mp. Ploaia a contribuit semnificativ la stingerea focului, însă trebuie remarcat efortul depus de toţi cei care au acţionat în zonă şi care au lucrat în condiţii dificile (teren accidentat, in panta cu grohotişuri, temperaturi ridicate, fum care a redus vizibilitatea) şi de pericol (căderi de pietre arse, respectiv vipere). Personalul care a acţionat a beneficiat de asistenţă medicală de specialitate, însă nu a avut nevoie de acordarea de îngrijiri medicale. “Mulţumesc silvicultorilor, pompierilor militari, poliţiştilor, jandarmilor, poliţiştilor de frontieră, comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă (Borşa, Vişeu de Sus, Moisei, Poienile de Sub Munte, Săcel, Săliştea de Sus şi Deseşti) serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, personalului medical, SGA Maramureş, Comisariatului Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu, persoanelor voluntare pentru modul în care s-au mobilizat şi au acţionat în acţiunile de intervenţie la stingerea incendiilor de la Moisei şi Săcel, Baia Borşa şi Creasta Cocoşului. De remarcat este şi sprijinul de care am beneficiat din partea Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, preoţilor din parohiile afectate de incendii. Este un exemplu de bună practică şi de responsabilitate în administraţia publică locală care poate fi implementat şi la nivelul celorlalte unităţi administrativ-teritoriale, a mai adăugat prefectul de Maramureş.
 
 
 Purtător de cuvânt CJSU,
 Dan Bucă