APIA: Până pe 28 noiembrie se pot depune cererile de ajutor pentru fermele ecologice

17

rosiiecologAgenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) informează că până în data de 28 noiembrie 2014, inclusiv se pot depune cererile de solicitare a ajutorului specific acordat pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul agricultură ecologică.

Pentru acest tip de ajutor specific, România beneficiază de fonduri europene de 7.098.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

Potrivit HG nr. 759/ 2010 cu modificările și completările ulterioare, ajutorul specific se acordă pentru exploatațiile din producția vegetală și animalieră, care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică și care se află în perioada de conversie (trecerea de la agricultura convențională la agricultura ecologică).

Beneficiarii ajutorului specific sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/ 2008 sau persoane juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

— Sunt înregistrați în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, în sistemul de agricultură ecologică, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) prin Direcțiile Agricole de Dezvoltare Rurală județene;

— Dețin un contract încheiat cu un organism de inspecție și certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene, aprobat de către MADR;

— Dețin un document justificativ/ certificat de conformitate/ master certificat/ certificat de confirmare a conversiei, în care se menționează statutul exploatației în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafața, numărul de animale. numărul de familii de albine, emis de organismul de inspecție și certificare cu care a încheiat contractul;

— Se mențin în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani;

— În cazul beneficiarilor din producția vegetală, suprafața agricolă în folosință trebuie să fie de cel puțin 0,30 ha, ocupată cu culturi anuale, culturi perene sau pășuni și fânețe permanente;

— Respectă normele de ecocondiționalitate care cuprind bunele condiții agricole și de mediu — GAEC și cerințele legale în materie de gestionare — SMR stabilite prin Ordinul M.A.D.R, M.M.P și al A.N.S.V.S.A. nr. 187/ 2.155/ 42/ 06.09.2011 pentru aprobarea cerințelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul și identificarea și înregistrarea animalelor în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru agricultori în România) cu completările și modificările ulterioare, dacă solicită și sprijin pentru suprafață.

Ajutorul specific nu se acordă în cazul repetării anului de conversie / prelungirii perioadei de conversie.

Beneficiarii ajutorului pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploatație din producția vegetală, fie numai pentru una din speciile din producția animalieră sau numai pentru o exploatație din apicultură.

În cazul în care beneficiarul exploatează mai multe terenuri aflate pe rază mai multor județe, cererea va fi depusă la centrul județean A.P.I.A. pe raza căruia se află suprafața mai mare pentru exploatațiile din domeniul vegetal. Pentru exploatațiile din domeniul creșterii animalelor, beneficiarul va depune cererea la centrul județean A.P.I.A. pe raza căruia se află înregistrat sediul social pentru persoane juridice / PFA / ÎI/IF, respectiv domiciliul pentru persoane fizice.

Controlul la fața locului se efectuează pentru minimum 5% din beneficiarii care au depus cererea pentru ajutor specific, începând cu data de 29 decembrie 2014.

Nerespectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/ excluderea de la plată, respectiv penalități/ sancțiuni multianuale în conformitate cu OMADR nr. 17/ 2011 cu modificările și completările ulterioare.

Pentru mai multe informații poate fi consultat site-ul A.P.I.A., www.apia.org.ro, unde se află modelul de cerere și instrucțiunile de completare, ghidul solicitantului și toate formularele necesare.

Legislație:

HG nr. 759/ 2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul agricultură ecologică, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 769/ 2014 pentru completarea HG nr. 759/ 2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul agricultură ecologică, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru anul 2014.

Citește și

Cmentariile sunt închise