29 septembrie 2021 - 04:35

APIA: ULTIMA ZI de depunere a cererilor fara penalizari! Care sunt pasii urmatori?

Campania de depunere a cererilor unice de plată fără penalizări se încheie astăzi, 15 iunie! Campania de primire a cererilor unice de plată va continua încă 25 de zile după data de 15 iunie, cu penalizări de 1% pe ziua de întârziere din suma totală pe care fermierul urmează să o încaseze, anunță reprezentanții APIA.

În penultima zi a campaniei pentru depunerea cererilor unice de plată fără penalizări, Directorul General APIA s-a deplasat din nou în teritoriu. De data aceasta a ales să verifice activitatea de primire a solicitărilor pentru anul 2020 ale Centrului Județean Prahova.

La nivelul județului Prahova, 9.224 de fermieri au depus, până în momentul de față, dosarele pentru campania aferentă anului 2020, pentru o suprafață totală de 135.093 hectare, ceea ce înseamnă un procent de 97,45% din suprafața solicitată pentru plată în campania precedentă.

Până la data de 14 iunie, 15 centre județene APIA au depășit suprafețele pentru care s-au depus cereri în anul 2019: Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Sălaj, Timiș, Vaslui și Vâlcea.

PAȘII după depunerea cererilor

  • PRIMUL PAS: EVALUAREA cererilor

După primirea cererilor unice de plată, APIA va trece la următoarea etapă și anume: Evaluarea cererilor de sprijin.

Evaluarea, ca parte a procesului de selecție cuprinde următoarele etape procedurale:

A) verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și a cerințelor asimilate criteriilor de eligibilitate

B) acordarea punctajului conform criteriilor de selecție

Termenul de evaluare a cererilor de sprijin la CJ APIA este de maximum 24 de zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere a cererilor de sprijin aferentă sesiunii în curs. Termenul se poate prelungi cu 5 zile lucrătoare. La nivelul APIA -Aparat central, rezultatele evaluării se centralizează la nivelul Comisiei Centrale de Selecţie în maximum o zi lucrătoare de la data finalizării evaluării cererilor de sprijin la CJ APIA/ de la primirea prin poșta electronică a Centralizatorului cererilor eligibile și neeligibile.

  • Al DOILEA PAS: Selecția cererilor de sprijin

Cererile de sprijin eligibile sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecărei cereri i se acordă un punctaj.

  • AL TREILEA PAS: Depunerea contestațiilor

În termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea pe site-ul APIA a Raportului de selecție preliminar, solicitanții pot depune contestații la Centrul județean unde a fost depusă cererea de sprijin.

  • ULTIMUL PAS: semnarea și depunerea angajamentelor aferente schemei de ajutor de stat

APIA va publica pe site-ul oficial Raportul de selecție final, iar cererile se vor ordona descrescător în funcție de punctajul obținut.