APIA: Toate actele necesare pentru plata subvențiilor

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) vă invită să depuneți Cererea Unică de Plată pentru Campania 2022 în perioada 01 Martie – 16 Mai 2022.

Pentru a putea să beneficieze de subvențiile APIA aferente anului de cerere 2022, fermierii trebuie să mai depună următoarele documente:

 • Copie Cl/B1/paşaport;
 • Dovadă cont bancar activ;
 • Pentru persoanele juridice – actele care atestă forma de organizare, înregistrarea fiscală şi numirea/desemnarea unui administrator;
 • Documente specifice, diferenţiate pe tipul de sprijin;
 • Documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor declarate.
 • În cazul solicitării sprijinului aferent sM.11.1 şi a sM.11.2, fermierul trebuie să prezinte următoarele documente în termen:
  • copia documentului justificativ (certificat) şi anexa la certificat conform Anexei nr.19 din Ordinul MADR nr. 312/2021 care se depun la APIA până la data de 17 octombrie 2022 inclusiv. Documentul justificativ şi anexa trebuie emise în fiecare an de cerere. Lipsa documentului/depunerea lui după termen conduce la respingerea suprafeţelor de la plata M.11 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de vigoare.

Potrivit prevederilor europene şi naţionale, orice fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin APIA trebuie să respecte normele privind ecocondiţionalitatea pe tot parcursul anului calendaristic şi pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor.

Pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală se aplică cu prioritate cerinţele specifice acestor măsuri, iar normele privind ecocondiţionalitatea trebuie corelate cu angajamentele asumate în cadrul acestor măsuri.

Nerespectarea de către fermieri a normelor de ecocondiţionalitate conduce la reducerea plăților sau excluderea de la întreaga sumă a plăţilor care au fost acordate sau urmează a fi acordate beneficiarului în legătură cu cererile de sprijin, din una sau mai multe scheme de sprijin şi se poate aplica pentru unul sau mai mulţi ani calendaristici, după caz, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale.

Forța majoră şi circumstanţele excepţionale sunt recunoscute în următoarele cazuri:

 1. decesul beneficiarului;
 2. incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
 3. o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;
 4. distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;
 5. o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;
 6. exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii;
 7. distrugerea terenurilor agricole şi a animalelor aflate pe exploataţiiie agricole de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, astfel cum sunt definite prin Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Cazurile de forţă majoră şi circumstanţele excepţionale se notifică în scris APIA, furnizându-se în acelaşi timp dovezi relevante care atestă apariţia situaţiiior prevăzute mai sus în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorui său în drepturi este in măsură să trimită respectiva notificare. Pentru măsurile de mediu şi climă (M.10, M. 11) şi pandemia este recunoscută caz de forţă majoră şi circumstanţă excepţională.

La solicitarea APIA primăriile transmit către centrele judeţene/locale adeverinţele conform înscrisurilor din registrul agricol.

Dacă ai în exploataţie şi animale trebuie să verifici situaţia acestora în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) cu ajutorul medicului veterinar concesionar, asocia(:iei sau propriilor evidenţe, dacă esti utilizator SNIIA.

În anul 2022, fermierii pot beneficia de sprijin financiar din fonduri europene dacă respectă normele de ecocondiţionalitate, care cuprind:

 • Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) şi
 • Standardele privind Bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC), grupate pe următoarele domenii:
  • Mediu, schimbări climatice, bune condiţii agricole ale terenurilor;
  • Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor;
  • Bunăstarea animalelor.

Orice fermier care solicită sprijin financiar din fonduri europene şi naţionale trebuie să respecte aceste norme pe întreaga exploataţie agricolă (inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producţiei) şi pe tot parcursul anului calendaristic.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole