APIA: Sprijinul cuplat pentru sămânța de cartof

51

cartofimucegSe acordă fermierilor activi care îndeplinesc prevederile art.48 din O.M.A.D.R. nr.619/2015, cu modificări şi completări ulterioare, şi anume:

a) au autorizaţii pentru producerea cartofului de sămânţă pentru anul de cerere, eliberate de Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor, de pe raza teritorială în care îşi desfaşoară activitatea, pe care le prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată;

b) valorifică minim 20.200 kg sămânţă de cartof/ha pe bază facturii fiscale sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, pe care o/le prezintă la APIA până la data de 15 mai a anului următor anului de cerere curent, conform art.48 lit.b) din O.M.A.D.R. nr.619/2015, cu modificări şi completări ulterioare;

c) pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016, trebuie să facă dovada că utilizează sămânţă certificată în conformitate cu Legea nr. 266/2002 şi cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea

Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru sămânţă, denumit în continuare Ordinul nr. 1.266/2005, prin factura fiscală de achiziţie a seminţei de cartof, pentru cantitatea corespunzătoare suprafeţei declarate, însoţită de Autorizaţia pentru producerea cartofului de sămânţă, vizată pentru anul curent de cerere, şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea “sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea “Necesar propriu” şi “Interzisă comercializarea” sau Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform 44 Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. Acestea se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată, împreună cu declaraţia de multiplicare.

Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar sunt incluse în Anexa nr. 4 la OMADR nr.619/2015, cu modificări şi completări.

Citește și

Cmentariile sunt închise