APIA: Se pot depune cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru politele de asigurare

21

fermeploaieAgenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că până în data de 31 octombrie 2014, inclusiv, se pot depune cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru polițele de asigurare încheiate cu societățile de asigurare-reasigurare pentru culturile înființate în primăvara anului 2014, plantații de pomi, arbuști fructiferi, de hamei și de vii, cu excepția soiurilor de struguri pentru vin care beneficiază de sprijin în conformitate cu prevederile OMADR nr. 756/2008, și pentru care s-a plătit contravaloarea acestora.

Conform H.G. nr. 756/2010 ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare beneficiarilor și reprezintă o cotă procentuală din costul primelor de asigurare plătite de către producătorii agricoli, după cum urmează:

a) 70% pentru polițele care prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale;

b) 50% pentru polițele care prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomenele meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum și a altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile și/sau a pierderilor cauzate de boli ale animalelor ori ale plantelor sau de infestări parazitare.

Beneficiarii ajutorului de stat sunt întreprinderile mici și mijlocii care desfășoară activitate în domeniul producției agricole primare, definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare și conform Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008.

Cererea de solicitare a ajutorului pentru plata primelor de asigurare — culturi agricole va fi însoțită de copia cererii unice de plată pe suprafață pentru anul 2014, înregistrată la APIA, din care rezultă structura culturilor agricole, și se depune la Centrul Județean al A.P.I.A. pe raza căruia este situată exploatația agricolă pentru care se solicită ajutorul de stat — plata primelor de asigurare sau unde a fost depusă cererea unică de plată pe suprafață.

Ajutor necuvenit reprezintă orice sumă care, în urma verificărilor efectuate de către A.P.I.A. sau de către alte instituții abilitate, se constată că a fost acordată beneficiarilor care nu au respectat prevederile legale.

Beneficiarii care, prin înscrierea sau atestarea de date nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului de stat, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o perioadă de trei ani. Totodată, sumele reprezentând ajutor necuvenit se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat.

Citește și

Cmentariile sunt închise