4 decembrie 2021 - 06:01

APIA: SE plătesc diferenţele pentru sprijinul cuplat în sectorul zootehnic

vacabaltataAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)informează că astăzi, 14 octombrie, efectuează plata diferenței rezultate ca urmare a stabilirii noilor cuantumuri pentru sprijinul cuplat în sectorul zootehnic, specia bovine, categoriile bivolițe de lapte, taurine din rase de carne și metișii acestora și vaci de lapte – Campania 2015.

Plăţile pentru sprijinul cuplat în sectorul zootehnic se acordă cu respectarea condițiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art.2, alin. (1), litera a) și d) din HG nr. 382 din 27 mai 2016: “plafonul maxim de 113.356,5 mii euro, care se acordă pentru anul de plată 2015, pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, crescătorilor de animale din speciile prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernuluinr. 219/2015 privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015 – 2020, repartizat astfel:

  1. a) 1.330 mii euro pentruspecia bovine, categoriabivoliţe de lapte;

 …………………

  1. c) 10.500 mii euro pentruspecia bovine, categoria taurine din rase de carne şimetişiiacestora;
  2. d) 76.999,5 mii euro pentruspecia bovine, categoriavaci de lapte;”

Totodată, conform art. 2, alin. (2) din același act normativ: “Cuantumulpentruschemele de sprijincuplatînsectorulzootehnic se calculeazăprinraportareasumelorprevăzute la alin. (1) lit. a) – e) la efectivul de animale determinate/kg gogoşi crude de mătase determinate.”

Avândînvedereefectivul de animaleeligibilerezultateînurmafinalizăriicontroalelor administrative și la fațalocului au foststabilitenoicuantumuri conform tabelului de maijos:

 

Schema de sprijincuplat – specia bovine Cuantum nou (euro/cap) Cuantumvechi

(euro/cap)

Diferențacalculatăpentruplată

(euro/cap)

bivolițe de lapte            297,0000                     209,8453               87,1547
taurine din rase de carne și metișii acestora        1.312,0000                 1.221,9248               90,0752
vaci de lapte            919,0000                     826,0596               92,9404

Plata sprijinul cuplat în sectorul zootehnicse efectuează conform prevederilor art. 3 din HG nr. 382 din 27 mai 2016, în lei, la un curs de schimb de 4,4176 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2015.