APIA: Procedura depunerii cererilor unice de suprafață

22

documente_APIAAPIA informează  că schimbările aduse Ordonanței Subvențiilor și ordinului de ministru care clarifică crtiteriile de eligibilitate, au fost făcute cu scopul simplificării procedurii la depunerea cererii unice prin renunțarea la unele acte. În acest sens, APIA anunță Procedurile de urmat la depunearea cererilor unice de suprafață:

– adeverința obținută de la primăria pe raza căreia se află  terenurile exploatate, la care se atașează copiile conforme cu originalul din Registrul agricol. Pentru anul acesta se utilizează informațiile din Registrul agricol 2014 sau un document imprimat/printat din Registrul agricol în format electronic, certificat de emitent.

– pentru terenul aflat în proprietatea, fermierul prezintă copii conform cu originalul ale titlului de proprietate sau ale altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului. În cazul în care fermierul persoană fizică nu deţine titlul de proprietate, poate prezenta în locul acestuia adeverinţa eliberată de primăria pe raza căreia este situat terenul în cauză, în conformitate cu datele înscrise în registrul agricol şi o declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă motivul privind lipsa titlului de proprietate. Declaraţia pe propria răspundere se dă în faţa secretarului primăriei sau în faţa notarului public.

– pentru terenul aflat la dispoziţia fermierului sub alte forme decât în proprietate, fermierul prezintă tabelul centralizator cu contractele de arendă, contractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, precum şi contractul de concesiune/arendă încheiat cu Agenţia Domeniilor Statului. Contractele sunt păstrate de fermier în eventualitatea unor controale.

– pentru terenul utilizat de fermier aflat la dispoziţia sa sub alte forme decât cele scrise mai sus, fermierul prezintă doar adeverinţa solicitată de la primăria pe raza căreia se află terenul în cauză. Registrul agricol 2015-2019 este documentul pe baza căruia se demonstrează că terenul este la dispoziţia fermierului.

Identificarea fără echivoc a parcelelor se rezolvă prin întocmirea de către fermier a unui tabel cu toate aceste parcele și menționarea blocului fizic. Este principala simplificare și principala clarificare. Trebuie menționat faptul că identifică parcelele de teren utilizate, nu fiecare parcelă de la toți proprietarii cu care fermierul are anumite înțelegeri, sunt parcelele din blocul fizic, a declarat pentru TVR George Turtoi, secretar de stat în Ministerul Agriculturii. Tabelul este semnat de primăria pe raza căreia se află parcelele. Așadar, nu ar mai trebui să încurce pe nimeni această sintagmă impusă de Comisia Europeană.

Verificările în teren sunt făcute de funcționarii APIA. Chiar dacă cererea unică are aproape 30 de pagini,  în formula aprobată de Regulamentul european, adică aceeași cerere atât pentru fermierii din producția vegetală cât și pentru crescătorii de animale, nu trebuie completate toate rubricile decât acelea care-l privesc pe fermier și care se referă la schemele de plată solicitate de acesta. (Sursa: fabricadecarne.ro)

Citește și

Cmentariile sunt închise