APIA: Operatorii care cumpără lapte de la producători trebuie să depună declaraţiile până în 15 mai

24

vaci_fermierAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează operatorii care achiziţionează lapte de la producători că, în conformitate cu art.151 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, până la data de 15 mai 2015, trebuie să depună declaraţia lunară privind cantitatea de lapte crud care le-a fost livrată în luna precedentă.

Declaraţia lunară va fi transmisă atât în format electronic, cât şi pe suport de hârtie .

Declaraţia în format electronic (anexa 1) va cuprinde obligatoriu următoarele elemente:

  1. datele de identificare ale prim cumpărătorului de lapte;
  2. informaţiile referitoare la cantităţile de lapte achiziţionate lunar.

Declaraţia în format scris (anexa 2) va cuprinde obligatoriu următoarele elemente:

  1. datele de identificare ale prim cumpărătorului de lapte;
  2. informaţiile referitoare la cantităţile totale de lapte achiziţionate lunar;
  3. Numele şi prenumele reprezentantului legal al prim cumpărătorului, semnătura şi ştampila.

Informaţiile referitoare la anexele 1 şi 2 pot fi vizualizate în secţiunea “Măsuri de piață”-subsecțiunea “Relaţii contractuale în sectorul laptelui”.

Declaraţiile lunare obligatorii şi/sau solicitarea informaţiilor suplimentare se pot transmite prin e-mail la adresa primcumparatori@apia.org.ro.

Agenția de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură atenţionează operatorii economici că orice întârziere în depunerea declaraţiilor lunare va fi sancţionată conform Legii 297/2013, art.14, pct. 2 (b), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

Citește și

Cmentariile sunt închise