APIA elibereaza adeverinţe pentru beneficiarii Măsurii 215 – Plăți privind bunăstarea animalelor– păsări

15

gaina_rasaAgenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că începând de astăzi, 2 februarie 2015, va elibera adeverințe pentru beneficiarii Măsurii 215 — Plăți privind bunăstarea animalelor — pachet b — păsări (sesiunea II, anul I de angajament) care intenționează să acceseze credite pentru finanțarea activităților curente de la Băncile care au încheiat Convenții cu Agenția.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN — SA și Fondul Național de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii garantează creditele acordate de bănci fermierilor, în cadrul acestui tip de convenție.

Toate convențiile încheiate între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Bancă și Fondul de Garantare vor fi postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro.

Potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o Adeverință prin care confirmă faptul că solicitantul a depus cerere de plată pentru Măsura 215 — Plăți privind bunăstarea animalelor — păsări, în perioada 20 mai — 30 iunie 2014, aferentă sesiunii II, anul I de angajament și suma care reprezintă 30 % din valoarea deconturilor depuse aferente acestei sesiunii.

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 703/ 23.07.2013 privind aprobarea condițiilor în care se vor încheia Convențiile dintre instituțiile financiare bancare și nebancare și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în vederea finanțării de către acestea a activităților curente ale beneficiarilor plăților derulate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăților directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%.

Totodată, potrivit aceluiași act normativ, Banca trebuie să facă dovadă că a acordat credite beneficiarilor axei I — Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier, axei III — Calitatea vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale și axei IV Leader din Programul Național de Dezvolare Rurală 2007 — 2013.

Citește și

Cmentariile sunt închise