28 octombrie 2021 - 08:27

APIA: Cum se acordă sprijinul cuplat pentru mazăre boabe pentru industralizare

mazareSe acordă fermierilor activi care îndeplinesc prevederile art.44 din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificări şi completări ulterioare, şi anume:

a) au încheiat contract anual cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor;

b) livrează cantitatea minimă de 1,9 tone/ha mazăre boabe la o unitate de procesare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului A.N.S.V.S.A. nr.111/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

c) fac dovada, pe bază de factură fiscală sau pe baza filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, a comercializării producţiei contractate, dar nu mai puţin decât cantitatea prevăzută la lit. b);

d) fac dovada, începând cu anul de cerere 2016, că utilizează sămânţa certificată însoţită de documentul oficial de calitate a seminţei, în conformitate cu Legea nr. 266/2002 şi cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume.

Documentele doveditoare pe carfe fermeirii trebuie să le prezinte la APIA sunt următoarele:

a) contractul cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor;

b) factura fiscală de livrare a producției contractate sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, dar nu mai puţin decât cantitatea prevăzută la lit. b);

c) începând cu anul de cerere 2016, factura fiscală de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate.

Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar sunt incluse în OMADR nr.619/2015, cu modificări şi completări, la Anexa nr. 4. 41 Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute anterior este 1 septembrie a anului de cerere, conform art.44, alin.(3) din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificări şi completări ulterioare.

Procesatorii care cultivă mazăre boabe fac dovada procesării producţiei proprii, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne, conform art.44, alin.(4) din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificări şi completări ulterioare.

Comments are closed.