21 ianuarie 2022 - 06:41

APIA: Cum se acordă sprijinul cuplat pentru legume cultivate în solarii

legume_sereConform art.54, alin.(1) din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificări şi completări ulterioare, acest sprijin se acordă fermierilor activi pentru următoarele culturi:

a) tomate pentru consum în stare proaspătă;

b) castraveţi pentru consum în stare proaspătă;

c) castraveţi destinaţi industrializării;

d) ardei pentru consum în stare proaspătă;

e) varză pentru consum în stare proaspătă;

f) vinete pentru consum în stare proaspătă.

Sprijinul cuplat pentru culturile prevăzute anterior se acordă fermierilor activi care fac dovada comercializării următoarelor cantităţi minime anuale pe hectarul cultivat, în funcţie de legumele cultivate, pe baza de factură fiscală sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice: 48

a) 32 tone la tomate pentru consum în stare proaspătă;

b) 30 tone la castraveţi pentru consum în stare proaspătă şi/sau procesare. În cazul castraveţilor destinaţi procesării să aibă un contract încheiat cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

c) 16 tone la ardei pentru consum în stare proaspătă;

d) 22 tone la varză pentru consum în stare proaspătă;

e) 20 tone la vinete pentru consum în stare proaspătă (art.54, alin.2 din O.M.A.D.R. nr.619/2015, cu modificări şi completări ulterioare).

Pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016, fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânţa şi hibrizi autohtoni certificate oficial, precum şi categorie standard, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul MAPDR nr. 1.269/2005 şi cu Ordinul MAPDR nr. 1.366/2005.

În anul 2016 procentul din sămânţa certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar pentru fiecare specie în parte. Se consideră sămânţă autohtonă sămânţa certificată în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul calităţii seminţelor, produsă pe teritoriul României din soiuri înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, în anul de cerere respectiv.

Documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate, contractul încheiat cu o unitate de industrializare şi factura fiscală se depun la APIA până la data de 1 februarie a anului următor anului de cerere, conform art.54 alin.4 din O.M.A.D.R. nr.619/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Nu sunt eligibile la plată suprafeţele de solarii în care legumele nu sunt cultivate pe pământ, conform art.54, alin.(6) din O.M.A.D.R. nr.619/2015, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care cultura pentru care se solicită sprijinul cuplat face parte dintr-o parcelă cu mai multe culturi, cultura pentru care se solicită sprijinul cuplat trebuie să îndeplinească cerinţa privind suprafaţa minimă eligibilă a parcelei, conform art. 8 alin. (1) lit. c) din ordonanţă. În acest sens, cultura pentru care se solicită sprijin cuplat pentru legume cultivate în sere şi solarii, chiar dacă face parte dintr-o parcelă cu mai multe culturi, trebuie să aibă suprafaţa minimă de 0,1 ha.