APIA: Cum se acordă sprijinul cuplat pentru cultura de lucernă

411

lucernaSe acordă fermierilor activi care îndeplinesc prevederile art.43 din O.M.A.D.R. nr.619/2015, cu modificări şi completări ulterioare, şi anume:

a) au realizat anual o producţie minimă de 15 tone/ha masă verde sau 3,75 tone/ha fân;

b) au comercializat cel puţin producţia minimă prevăzute la lit. a) pe baza contractului încheiat cu exploataţii de creştere a animalelor înscrise în RNE şi a facturii fiscale de vânzare sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice sau

c) au consumat cu animalele pe care le deţin, înscrise în RNE, şi/sau au stocat în vederea consumului cu acestea cel puţin producţia minimă prevăzută la lit. a) obţinută în fermă.

Verificarea eligibilităţii pentru sprijinul cuplat se face pe baza consumurilor de furaje, normate pe specii de animale, prevăzute în anexa nr. 5 din O.M.A.D.R. nr. 619/2015 şi a calculului efectivului mediu furajat din fermă şi a producţiei de lucernă obţinută pe perioada anului de cerere prevăzute în anexa nr. 51din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, întocmită şi semnată de către fermier.

d) pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016, trebuie să facă dovada că utilizează sămânţa certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul MADR nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante 40 furajere şi cu Ordinul MADR nr. 59/2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante oleaginoase şi pentru fibre şi plante furajere în România.

Începând cu anul de cerere 2016, fermierii activi prezintă la APIA factura fiscală de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea “sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea “Necesar propriu” şi “Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate.

Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar sunt incluse în OMADR nr.619/2015, cu modificări şi completări Anexa nr. 4. Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute mai sus este 31 martie a anului următor anului de cerere curent, conform art. 43, alin. (3) din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare

Citește și
1 Comentariu
  1. LAPAR

    […] APIA: Cum se acordă sprijinul cuplat pentru cultura de lucernă […]

Cmentariile sunt închise