APIA A DEMARAT CAMPANIA DE PLATI IN AVANS PENTRU CERERILE UNICE DE PLATA IN ANUL 2018

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că astăzi 16.10.2018, ora 00:01, a demarat Campania de plăți în avans pentru fermierii care au depus Cereri Unice de Plată în anul 2018.

Pentru prima zi au fost calculați un număr de 102.077 fermieri cu suma totală de 28.671.777 euro.

Menționăm că în conformitate cu prevederile Deciziei nr.6293 de punere în aplicare a Comisiei din 01.10.2018 de autorizare a României să aplice derogări, în ceea ce privește anul de cerere 2018, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul  (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale, între 16 octombrie și 30 noiembrie se pot efectua plăți în avans de până la 70 % în cazul plăţilor directe, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, şi de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.1306/2013.

De asemenea, conform art.6 alin. (1) din H.G. nr.783/2018 privind stabilirea pentru anul 2018 a cuantumului per hectar al plății unice pe suprafață, al plății redistributive și a intervalelor de suprafață pentru care se acordă aceasta, al plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, al plății pentru tinerii fermieri și a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine (56.100.100 euro) “Începând cu data de 16 octombrie 2017, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate acorda plăţi în avans în cadrul schemelor de plăţi directe prevăzute la art.1, cu încadrarea în procentul maxim prevăzut de reglementările europene în vigoare la data efectuării plăţilor în avans.”

Plafoanele alocate României pentru anul de cerere 2018 și cuantumurile per hectar ale plăților directe se regăsesc în tabelul din Anexă.

Menționăm că plăţile se efectuează la cursurile de schimb valutar stabilite de către Banca Centrală Europeană, astfel:

-4,6638 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 28.09.2018 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 351/04 din 01.10.2018, pentru plăţile finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă);

-4,6585 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 29.12.2017 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 448/01 din 30.12.2017, pentru plăţile finanțate din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală).

 

ANEXĂ

Denumire scheme APIAPlafon
Campania 2018
(euro)
Cuantum Campania 2018*
(euro/ha)
Cuantum
avans 2018
(euro/ha)
Schema de plată unică pe suprafață (SAPS)989.564.000 102,569771,7987
Plată redistributivă99.436.000primul interval:1-5 ha inclusiv – 5,0000

al doilea interval: peste 5 și până la 30ha inclusiv) – 50,3626

interval 1 –  3,5

interval 2 – 35,2538

Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu561.846.00058,236140,7652
Plata pentru tinerii fermieri18.728.00025,840518,0883

 

 • Măsura 10 Agromediu și climă PNDR 2014-2020
 • P1 – Pajiști cu înaltă valoare naturală = 142 €/ha  
 • P2 – Practici agricole tradiţionale:
 • P2.1 – Lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe = 100 €/ha  
 • P2.2 – Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe =  21 €/ha
 • P3 – Pajişti importante pentru păsări:
 • P3.1 Crex crex:
 • P3.1.1 – Lucrări manuale pe pajişti importante pentru Crex crex = 310 €/ha  
 • P3.1.2 – Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Crex crex = 231 €/ha  
 • P3.2 – Lanius minor, Falco vespertinus:
 • P3.2.1 – Lucrări manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus = 159 €/ha  
 • P3.2.2 – Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco  vespertinus = 80 €/ha  
 • P4 – Culturi verzi = 128 €/ha  
 • P5 – Adaptarea la efectele schimbărilor climatice = 125 €/ha  
 • P6 – Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.):
 • P 6.1 – Lucrări manuale pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) = 410 €/ha  
 • P 6.2 –  Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) = 331 €/ha  
 • P7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) = 250 €/ha  
 • P9 – terenuri agricole importante ca zone de hranire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina)
 • sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mica =  200 €/ha
 • sub-pachetul 9.2 – pajiști permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică  
 • varianta 9.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina) =  269 €/ha
 • varianta 9.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina) =  190 €/ha
 • P10 – Refugii pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole  = 92 €/ha  
 • P11 – Terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda)
 • sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda)
 • varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști = 255 €/ha  
 • varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru dropie (Otis tarda) pe teren arabil = 100 €/ha  
 • sub-pachetul 11.2 pajisti importante pentru dropie (Otis tarda)
 • varianta 11.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) = 269 €/ha  
 • varianta 11.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) = 190 €/ha  
 • varianta 11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) = 169 €/ha  
 • Măsura 11 Agricultură ecologică  PNDR 2014-2020
 • Submăsura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică
 • P1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică = 293 €/ha  
 • P2 – Legume aflate în conversia la agricultura ecologică = 500 €/ha  
 • P3 – Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică = 620 €/ha  
 • P4 – Vii aflate în conversia la agricultura ecologică = 530 €/ha  
 • P5 – Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică = 365 €/ha  
 • P6 – Pajişti permanente
 • Sub-pachetul 6.1 = 143 €/ha  
 • Sub-pachetul 6.2 =  39 €/ha
 • Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică
 • P1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică = 218 €/ha  
 • P2 – Legume certificate în agricultura ecologică = 431 €/ha  
 • P3 – Livezi certificate în agricultura ecologică = 442 €/ha  
 • P4 – Vii certificate în agricultura ecologică = 479 €/ha  
 • P5 – Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică = 350 €/ha  
 • P6 – Pajişti permanente
 • Sub-pachetul 6.1 = 129 €/ha  
 • Sub-pachetul 6.2 = 73 €/ha  
 • Măsura 13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice PNDR 2014-2020
 • M13.1 – plată compensatorie în zona montană – 97 €/ha
 • M13.2 – plată compensatorie pentru alte zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative – 62 €/ha
 • M13.3 – plată compensatorie pentru alte zone afectate de constrângeri specifice – 75 €/ha