APIA a anunțat că a finalizat plata avansului către fermieri pe SAPS

31

tractor3dddAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunțat printr-un comunicat de presă că a finalizat plata avansului către fermierii care au depus cereri de plată în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS) -Campania 2015 și pentru care s-a efectuat verificarea necesară condiţiilor de eligibilitate în conformitate cu art. 2 al Regulamentul 1748/2015.

Suma totală platită este de1,128,470,121.91lei(255.448.678,85euro), pentru un număr de602.159 fermieri cu o suprafață de 5.753.954 ha.

Plăţile s-aufăcut lacursul de schimb de 4,4176 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2015 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 323 din 01 octombrie 2015.

Cuantumul pentru plata SAPS – Campania 2015 este de 77,42 euro/ha potrivit Hotărârii de Guvern nr. 900 privindreglementareaunormăsurifinanciaretemporarepentrustimulareagradului de absorbţie a fonduriloralocatepentruagriculturăaferenteschemelor de plăţidirecteşipentrumăsuri de piaţăînagricultură, precumşi a ajutoarelorspecifice care se finanţează din Fondul European de GarantareAgricolă.

Având în vedere art. 1 al Regulamentul 1748/2015, plata în avans poate fi acordată în procent de până la 70% din valoarea totală a plăţilor directe, iar România a acordat un avans de aproximativ 53 euro/ha.

Citește și

Cmentariile sunt închise