Apel pentru lansarea Măsurii 411-121

33

bani_bancaGrupul de Acțiune Locală Lunca Argesului, proiect finantat prin Axa IV LEADER a PNDR, anunță printr-un comunicat lansarea apelului de selecție în perioada 09.03.2015 – 20.03.2015, pentru următoarele măsuri aferente Strategiei de Dezvoltare Locală, Măsura 411 – 121.

Modernizarea exploatatiilor agricole (Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE, și care este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol)* Masura 411 – 121, Modernizarea exploatatiilor agricole, va fi finantata cu 160.262,52 Euro

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Lunca Argesului din Comuna Mozaceni, Sat Mozaceni, Bulevardul Mozaceni nr. 570, camera 7, Judetul Arges, în perioada 9 martie 2015 – 20 martie 2015, în zilele de luni – vineri, in intervalul orar 8.00 – 16.00.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 20.03.2015, ora 16.00.

Pentru întocmirea și depunerea proiectului trebuie îndeplinite condițiile de conformitate și eligibilitatemenționate în Ghidurile Solicitantului pentru măsurile 121.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului sunt cele prevăzute în Ghidul Solicitantului aferent măsurii pe care aplică. Punctajul acordat criteriilor de selecție prevăzute în Ghidurile Solicitantului și criteriilor de selecție locale va fi afișat pe site-ul GAL Lunca Argesului: www.gal-la.ro

*Beneficiari conform Planului de Dezvoltare Locala si Ghidului Solicitantului aferent Masurii 121. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor 121 din PNDR sunt disponibile in format tiparit și pe CD la sediul GAL Lunca Argesului din Comuna Mozaceni, Sat Mozaceni, Bulevardul Mozaceni nr. 570, camera 7, Judetul Arges. Ne puteți contacta la adresa de e-mail info@gal-la.ro sau la numărul de telefon 0248 697 414. Informatii detaliate pentru proiectele ce se încadrează într-una din măsurile cuprinse în PNDR pot fi obținute și prin consultarea Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective, disponibil pe site-ul APDRP www.apdrp.ro sau MADR www.madr.ro în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție. (Sursa: fabricadecarne.ro)

Citește și

Cmentariile sunt închise