APDRP a publicat Ghidurile Solicitantului pentru Măsura 121

25

fermeploaieAPDRP a publicat spre consultare publică Ghidurile Solicitantului pentru Măsura 121 – Ferma de familie şi Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole.

Reprezentanţii APDRP au declarat faptul că se are în vedere lansarea acestor linii de finanţare în mai 2014.

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

  • Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune cuprinsă între 2 si 50 UDE1, şi care este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol.
  • Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie să aibă ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, respectiv codul CAEN 01xx.
  • Nu sunt eligibili solicitanţii al căror obiect principal de activitate este activitatea cod CAEN 0161″Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală” şi cod CAEN 0162″Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor, specifice activităţilor eligibile prin măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi”.
  • Pentru a demonstra că practică în principal activităţi agricole, în cazul unei activităţi existente, solicitantul trebuie să facă dovada că veniturile din activităţile agricole reprezintă cel puţin 50% din total venituri din exploatare.

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului
– Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al Măsurii şi cu cel puţin unul dintre obiectivele specifice;
– Proiectul să fie în acord cu potenţialul agricol al zonei şi să demonstreze îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei agricole la data dării în exploatare a investiţiei;
– Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire
profesională, în raport cu proiectul.
– Beneficiarul trebuie să prezinte Memoriul Justificativ sau Studiul de Fezabilitate
– Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanţarea investiţiei
– Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi acordurile conform legislaţiei în vigoare din domeniul: sanitar veterinar, sanitar, fitosanitar şi de mediu, necesare realizării investiţiei în cadrul proiectului.

Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile

În cadrul Măsurii 121 sunt sprijinite investiţiile la nivelul întregului teritoriu al României. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/ sau necorporale4, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

1. Construirea şi/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor;
2. Construirea şi/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi şi racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
3. Construirea şi/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii la nivel de fermă etc.;
4. Construirea şi/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;
5. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
7. Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/ reconversie al plantaţiilor de viţă-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin şi înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă. (Integral pe financiarul.ro)

Citește și

Cmentariile sunt închise