APDPR dezvoltă o rețea a multiplicatorilor de informații

20

satromanescAgenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) a anunțat printr-un comunicat de presă că implementează proiectul Organizarea sesiunilor tematice și vizite de lucru pentru informarea publicului țintă, care este finanțat prin Măsura de Asistență Tehnică a PNDR, prin care se realizează campania pentru acordarea informațiilor specifice derulării proiectelor finanțate cu fonduri europene acordate prin PNDR, pentru prezentarea exemplelor de bună practică în accesarea fondurilor și pentru înființarea și dezvoltarea unei rețele de multiplicatori de informații.

Campania APDRP de informare se derulează în perioada martie — august 2014 sub denumirea Euro Agricultura — Rețeaua Națională a Multiplicatori de Informații despre PNDR, având ca slogan Împreună creștem satul românesc.

Proiectul are ca obiectiv general diseminarea și multiplicarea informațiilor și mesajelor privind accesarea și derularea fondurilor europene pentru dezvoltare rurală astfel încât să se realizeze informarea corectă, îmbunătățirea percepției publicului și evidențierea conceptului de activitate economică eficientă la standarde europene.

Prin derularea acestui proiect se are în vedere asigurarea egalității de șanse în accesarea Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) prin diseminarea informațiilor către publicul larg, indiferent de criterii economice, politice sau sociale. De asemenea, se va asigura transparența și claritate implementării PNDR, precum și a modului de alocare a fondurilor.

În vederea îndeplinirii obiectivului general, se realizează următoarele activități:

1. Acțiuni de exemplificare — organizarea acțiunilor publice de exemplificare a modului de accesare a fondurilor europene la proiecte finanțate prin PNDR;

2. Materiale de informare — conceperea, realizarea, diseminarea informațiilor tehnice și specifice privind accesarea și derularea fondurilor europene prin intermediul materialelor de informare în masă;

3. Monitorizarea și evaluarea mesajelor publice — monitorizarea și evaluarea mesajelor publice vehiculate la nivel european, național și județean privind procesul de accesare și derulare a fondurilor europene acordate României pentru agricultură și dezvoltare rurală.

În urma implementării proiectului se estimează că vor fi atinse următoarele rezultate:

1. Prezentarea celor mai bune practici prin exemplificarea directă a procedurii de accesare și derulare a fondurilor europene, precum și a beneficiilor obținute de către beneficiarii fondurilor nerambursabile din România și din diferite țări ale Uniunii Europene.

2. Stabilirea unui proces de comunicare demonstrativ și interactiv cu multiplicatori de informații prin vizite la proiecte finanțate prin FEADR, atât în România, cât și în diferite țări ale Uniunii Europene. În cadrul acestui proiect, o activitate importantă va fi realizarea rețelei de multiplicatori, formată din:

a. membri ai unor asocieri existente și care activează pe zona rurală (membri GAL, asociații/ patronate/ cooperative reprezentative, centre de informare, ONG reprezentative);

b. membri ai unor rețele existente care activează pe zona de comunicare privind fondurile și programele europene;

c. noi membri identificați pe diverse criterii: extindere rețea, conexiune cu mediul rural și activitățile de informare (de ex. Asociația Națională a Bibliotecilor, Centrele Europa, Camerele de comerț etc.);

d. beneficiari PNDR;

e. reprezentanți mass-media

3. Membrii rețelei vor îndeplini un set minim de cerințe. Aceste cerințe se referă la potențialul de multiplicare al informațiilor (unde și cum va putea multiplicatorul să distribuie mai departe informația prezentată) și la numărul de activități concrete care trebuie realizate de acesta — 3 acțiuni de informare: întâlnire de informare cu cetățenii despre PNDR, identificarea unor proiecte PNDR și prezentarea lor în presa locală.

4. Prezentarea proiectelor identificate ca exemple de bună practică în accesare fondurilor.

5. Instruirea, familiarizarea și dezvoltarea unei atitudini pozitive a multiplicatorilor de informații cu modul de implementare a proiectelor finanțate prin FEADR.

6. Replicarea corectă și eficientă a informației de către multiplicatori prin mijloace de informare în masă cu impact mare la public.

7. Asimilarea pozitivă de către multiplicatori a informațiilor privind procedurile de accesare și derulare a fondurilor europene și a mesajelor transmise în cadrul vizitelor exemplificative.

8. Organizarea a minimum 85 de vizite exemplificative de informare.

9. Diseminarea informațiilor către peste 2.200 de multiplicatori de informații.

10. Vizitarea a peste 850 de proiecte finanțate cu fonduri europene prin FEADR.

Campania permite APDRP să stabilească în interes public o comunicare clară și susținută cu multiplicatorii de informații de la nivel județean pentru a putea asigura transmiterea informațiilor către public în mod corect, pozitiv și susținut. De asemenea, campania creează cadrul optim pentru stabilirea de noi contacte cu liderii de opinie din spațiul privat și public, fapt ce asigură diseminarea informațiilor către beneficiarii PNDR.

Citește și

Cmentariile sunt închise