19 octombrie 2021 - 18:33

ANSVSA: Recomandări pentru protejarea animalelor în perioadele reci, cu vânt puternic și căderi masive de zăpadă

iepuri_iarnaPe fondul avertizărilor meteorologice pentru fenomene severe (temperaturi deosebit de scăzute, căderi masive de zăpadă), ANSVSA a recomandat printr-un comunicat de presă:

Pentru crescătorii de animale:

Asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale, care să poată oferi protecție față de acțiunea directă a frigului și zăpezii; Asigurarea unor cantități suficiente de apă și furaje corespunzătoare cantitativ (în funcție de specie, talie și stare fiziologică) și calitativ (prospețime, raport energetic, etc.);

Verificarea disponibilității echipamentelor de rezervă, în principal a generatoarelor de energie electrică;

Pentru deținătorii de animale de companie:

În cazul în care animalele de companie (cum ar fi câinii, pisicile, iepurii, etc.) sunt ținute afară, este important să se asigure o sursă de apă potabilă, precum și un adăpost corespunzător, care să poată oferi protecție față de acțiunea directă a frigului și a zăpezii.

Pentru  transportatorii de animale vii:

Să nu efectueze transporturi de animale în condiții meteo cu temperaturi foarte scăzute, vânt  puternic și căderi masive de zăpadă, decât dacă este neapărat necesar; Transportatorii sunt obligați prin lege să nu transporte animalele într-un mod care le-ar putea provoca răni sau suferințe inutile; Înainte de a pleca la drum, se verifică dacă există condiții adecvate de microclimat în  mijlocul de transport și dacă acestea sunt asigurate pe întreaga durată a transportului; Transportatorii trebuie să verifice traseul și alte aspecte legate de călătorie înainte ca animalele să fie încărcate în mijlocul de transport, astfel încât, după încărcarea acestora, plecarea să se faca cât mai repede pentru a micșora durata călătoriei.

La temperaturi scăzute, densitatea de încărcare a animalelor în mijlocul de transport va fi redusă cu cel puțin 25% din capacitatea maxima de încărcare autorizată  în funcție de specie, talie, varstă și stare fiziologică; În cazul în care călătoria nu începe în cel mai scurt timp de la îmbarcare, șoferii trebuie să aibă planuri de urgență pentru a îngriji animalele, în funcție de necesități; Pentru călătorii de peste 8 ore, sistemele de ventilație din vehicul trebuie să fie capabile să mențină temperatura de comfort termic în compartimentul animalelor; Precizăm că, porcinele sunt foarte sensibile la temperaturile scăzute. În cazul în care în timpul călătoriei temperatura ambientală coboară sub 0° C, este obligatoriu ca, mijlocul de transport să fie dotat cu un mecanism de reglare a temperaturii; Bovinele sunt rezistente la temperaturi scăzute cu condiția ca, în mijlocul de transport să nu existe curenți de aer rece; Ovinele și caprinele tunse recent nu trebuie expuse la temperaturi scăzute; Ecvinele pot fi transportate și în situația în care temperatura ambientală coboară sub—20° C cu condiția ca, mijloacele de transport să fie dotate cu un mecanism de reglare a temperaturii. O atenție deosebită se acordă și vitezei de transport, numărului de opriri precum și vârstei animalelor transportate.

Sistemul de ventilație trebuie să asigure distribuția uniformă a aerului, iar autonomia lui trebuie să fie de cel puțin 4 ore, independent de funcționarea motorului  autovehiculului.

Datorită condițiilor meteorologice există riscul apariției stresului termic prin  frig, motiv pentru care se impune inspectarea animalelor la intervale regulate în timpul călătoriei și totodată identificarea simptomelor acestuia. Simptomele stresului de frig sunt: frisoane, horipilație (se ridică părul/blana), îngrămădire (pentru a conserva căldura), letargie și somnolență și colaps.

Pentru organizatorii târgurilor în care se comercializează animale vii:

Padocurile unde sunt ținute animalele în vederea comercializării trebuie să fie suficient de spațioase pentru a asigura libertatea de mișcare minimă necesară animalelor cazate și trebuie să fi prevăzute cu zone de adăpostire umbrite.

Dacă numai o sursă limitată de apă potabilă este disponibilă, trebuie avute în vedere nevoile zilnice ale unui animal în funcție de specie, talie, rasă și stare fiziologică.

Toți deținătorii de animale au obligația legală de a lua toate măsurile necesare astfel încât să evite orice suferință inutilă animalelor și să asigure cel puțin standarde minime privitoare la bunăstarea animalelor deținute.

Conducerea Autorității a dispus DSVSA județene, să întreprindă demersurile necesare pentru informarea: fermierilor, unităților administrative locale, transportatorilor și altor deținători de animale, cu privire la măsurile specifice pentru asigurarea bunăstării animalelor în perioadele de iarnă în care se înregistrează condiții meteorologice severe și la responsabilitățile legale care le revin.

Prevederi aplicabile administrațiilor locale:

Consiliile locale trebuie să se asigure că există posibilități de colectare și neutralizare a deșeurilor animaliere;

Conform prevederilor legale, Consiliile locale au obligația ca, în adăposturile animalelor, să asigure respectarea normelor de protecție a acestora, respectiv: cazare, transportul și îngrijirea corespunzătoare a acestora.