21 aprilie 2021 - 22:42

ANSVSA, conditii speciale pentru a putea vinde mieii de Paste

În perioada premergãtoare Sãrbãtorilor Pascale, Autoritatea Nationalã Sanitarã Veterinarã si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), a demarat controale tematice specifice, pentru a asigura cetãtenilor un comert cu alimente sigure. Aceste actiuni vor include toti medicii veterinari din cadrul Directiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a circumscriptiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor oficiale (CSVSAO). Controalele urmãresc respectarea conditiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor din toate târgurile de animale, pietele agro-alimentare, unitãtile de tãiere, procesare, depozitare, comercializare si unitãtile de alimentatie publicã, scrie vremeanoua.ro.

Directia Sanitar Veterinarã a judetului Vaslui, spre exemplu, a stabilit un program de lucru pentru perioada 12 martie 2020 – 18 aprilie 2020, în baza cãruia medicii veterinari vor efectua controale si verificãri ale modului în care sunt respectate conditiile sanitare veterinare, în obiectivele supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor.

Astfel, în aceastã perioadã va fi asiguratã permanenta la nivelul circumscriptiilor, inclusiv în zilele de sâmbatã si duminicã. La sediul acestora, vor fi afisate programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil si numãrul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nereguli în domeniul sigurantei alimentelor.

În toate pietele agroalimentare din judetul Vaslui, cât si în alte locuri special amenajate în care va fi valorificatã carnea de miel si celelalte produse de origine animalã, se va asigura necesarul de personal sanitar veterinar si permanenta acestuia, inclusiv în zilele de sâmbatã si duminicã. Pentru eficientizarea acestor actiuni, medicii veterinari din judetul Vaslui vor solicita, ori de câte ori considerã necesar, sprijinul altor autoritãti competente judetene/locale (Primãrii, Consilii Judetene, Institutii ale Prefectului, ANAF, ANPC, MS etc.) în vederea organizãrii unor actiuni comune de inspectie si control, în limita competentelor stabilite prin legislatia în vigoare si în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu alte autoritãti.

Actiunile de control vor avea în vedere modul în care sunt respectate mai multe cerinte. În cazurile în care este vorba de animale destinate sacrificãrii, fermele/exploatatiile de unde vor fi livrate animalele pentru tãiere, precum si operatorii din domeniul alimentar care desfãsoarã activitãti de procesare, depozitare, transport/distributie si comercializare a cãrnii de miel si a produselor derivate din aceasta detin autorizare/înregistrare sanitarã veterinarã eliberatã în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, vor fi admise pentru sacrificare în vederea consumului public numai animalele cu o stare corespunzãtoare de sãnãtate si care sunt identificate conform legislatiei în vigoare, crescute în ferme, localitãti si zone indemne de boli transmisibile. S

e vor respecta regulile de bunãstare a animalelor în timpul transportului, abatorizãrii sau tãierii, conform prevederilor legale, iar formularele de miscare sã fie completate corespunzãtor. Totodatã, transportul mieilor pentru tãiere urmeazã sã fie efectuat numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar si însotit de certificate sanitare veterinare, formulare de miscare, care sã ateste sãnãtatea acestora, precum si de documente privind informatiile lantului alimentar, conform modelului stabilit de ANSVSA. Sacrificarea mieilor se va realiza în unitãti de abatorizare autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare pentru sacrificarea de ovine, publicate pe site-ul ANSVSA.

„În cazuri exceptionale, sacrificarea mieilor poate fi realizatã si în spatii amenajate temporar, organizate în conditiile legii în care sã se asigure supravegherea sanitarã veterinarã si în care sunt respectate conditiile prevãzute de legislatie. Spatiile amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor amenajate de catre primãrii trebuie sã fie situate în zone în care nu au fost impuse restrictii din motive de sãnãtate a animalelor. Activitatea de sacrificare a mieilor în spatii amenajate temporar se realizeazã numai în perioada 30 martie – 18 aprilie 2020 (Premergãtor Pastelui Catolic si Pastelui Ortodox), între orele 7.00-17.00″, anuntã conducerea DSVSA Vaslui.

Directia judeteanã sanitar-veterinarã va permite înfiintarea spatiilor amenajate temporar numai în conditii în care în aceste spatii amenajate temporar sunt respectate conditiile generale si specifice de igienã, sãnãtate si bunãstare a animalelor, gestionare a subproduselor de origine animalã nedestinate consumului uman si de eliminare a deseurilor, stabilite de legislatia sanitarã veterinarã sau existã un numãr suficient de medici veterinari oficiali instruiti corespunzãtor cu privire la efectuarea examenului ante si post-mortem, care sã poatã dispune mãsuri asupra cãrnii, în cazurile în care constatã încãlcãri ale prevederilor legislatiei în vigoare la nivelul spatiilor amenajate temporar.