19 octombrie 2021 - 10:59

Animale în pericol, salvate de polițiști

Poliţiştii Biroului pentru Protecția Animalelor Argeș au verificat aspectelele semnalate într-o postare din cursul serii de ieri, pe o rețea socială, identificând doi câini aflați în potențial risc, fapt pentru care au ridicat și plasat cei doi câini într-un adăpost autorizat, pentru a beneficia de îngrijiri.

Bunăstarea animalelor și tragerea la răspundere a persoanelor care le aplică rele tratamente sunt obiectivele generale ale activității acestei structuri specializate.

În seara zilei de 26 aprilie a.c., în urma unei postări pe o rețea de socializare, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Argeș au identificat pe domeniul public de pe raza municipiului Pitești, doi câini, aflați într-o potențială situație de pericol.

Având în vedere că unul dintre câini prezenta o rană mai veche, iar comportamentul copiilor din zonă era unul pretins agresiv, în aceeași seară, câinii au fost ridicați și plasați într-un adăpost autorizat. Cu această ocazie s-a constatat că cei doi câini, masculi tineri, de aproximativ 2 ani, rasa metis, nu erau microcipați, nefiind identificate persoane care să pretindă calitatea de proprietari ai animalelor în cauză.

Acțiunea a beneficiat de ajutorul reprezentanților Asociației Ute Langenkamp Iubiți Maidanezii AULIM.

Verificările cu privire la modul în care câinele ce a făcut obiectul postării a fost rănit continuă, urmând ca în funcție de rezultatul acestora, să fie luate măsurile legale care se impun.

  • ASPECTE LEGISLATIVE PRIVIND PROTECȚIA ANIMALELOR

Prin intermediul O.U.G. 175 din 2020, pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, au fost adopate noi instrumente legislative, care asigură posibilitatea instituirii de urgență a unui mecanism de protejare a animalelor aflate într-o situație de pericol. 

Prin acest act normativ, a fost reglementat ordinul de plasare a animalului în adăpost, acesta constituind un instrument administrativ conferit polițistului, în vederea înlăturării unui pericol iminent îndreptat împotriva animalelor.

Conform noilor prevederi legale, polițiștii din cadrul Poliției Române care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situație de pericol emit, de îndată, ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile.

Prin animal aflat într-o situație de pericol se înțelege animalul aflat în oricare dintre următoarele situații:

a) animal care a fost rănit sau schingiuit;

b) animal care a fost implicat în lupte între animale sau cu animale;

c) animal domestic sau animal sălbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul;

d) animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale;

e) animal domestic expus forțat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute;

f) animal din speciile ecvidee, bovine, ovine și caprine aflat, fără supraveghere, pe căile de circulație publică.

Polițiștii constată existența situației de pericol pe baza evaluării situației de fapt și a stării fizice a animalului care rezultă, după caz, din:

a) constatarea directă și consemnarea celor constatate într-un înscris ori înregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice;

b) declarațiile persoanelor implicate în activitățile desfășurate cu privire la situațiile de pericol sau ale persoanelor care au asistat la activitățile respective sau au cunoștință despre desfășurarea acestora;

c) înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de proveniența acestora;

d) înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau publicărilor în mediul electronic și/sau de telefonie mobilă;

e) fișa de observație clinică întocmită de un medic veterinar.

Ordinul de plasare a animalului în adăpost se pune în executare de îndată de către personalul care asigură prestarea serviciilor publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost, în prezența polițistului care l-a emis.

Orice mod de sesizare este suficient pentru declanșarea acestui mecanism, indiferent că verificările pornesc de la sesizarea din oficiu a polițiștilor, sesizarea în urma unor postări pe rețele de socializare (observate direct de polițiști sau aduse în atenția acestora), ori sesizări scrise (înaintate în format electronic ori adresate direct, în scris).

Totodată, persoanele care asistă în mod direct sau dețin date cu privire la situații de potențial risc pentru animale și le aduc la cunoștința opiniei publice sau instituțiilor abilitate din domeniul protecției animalelor, pot fi audiate cu privire la aspectele concrete cunoscute, în raport de situația ce face obiectul verificărilor.

Legislația privind protecția animalelor reglementează situația tuturor animalelor, inclusiv a celor sălbatice, consfințind o serie de drepturi și obligații atât în sarcina deținătorilor acestora, cât și în sarcina autorităților responsabile și instituțiilor statului.

Deținătorii de animale au în mod obligatoriu și responsabilități privind întreținerea și supravegherea acestora, tratamentul aplicat animalelor excluzând orice act de cruzime și violență.

SFATURI PENTRU DEȚINĂTORII DE CÂINI ȘI PISICI

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Argeș sfătuiesc orice deținător de astfel de animale să manifeste responsabilitate în privința castrării acestora, alături de oferirea adăpostului, hranei și atașamentului de care are nevoie orice ființă.

Astfel, pentru a influența spre bine rezolvarea situației câinilor și pisicilor fără stăpân, au o mare importanță obiceiul de a adopta aceste animale, concomitent cu castrarea acestora.

Situația în care animalele nu sunt castrate trebuie să fie una de excepție, acest aspect fiind reglementat din punct de vedere legal de o serie de acte normative, în special cu privire la categoria câinilor periculoși sau agresivi, fără a se limita la aceștia.

Acte normative privind sterilizarea câinilor și pisicilor, ce nu au drept de montă și pedigree:

-Ordinul nr. 1/7 ianuarie 2014 pentru aprobarea normelor de identificare şi înregistrare a câinilor cu stăpân;

-Legea 227/2002 pentru aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

-Ordonanţa de Urgență 155/2001R pentru aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

-Hotărârea de Guvern 1059/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 155/2001 pentru aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

-Legea 60/2004, pentru ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de companie;

-Ordonanța de Urgență 55/2002 – Regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi.