ANALIZĂ: Cum arată faţa agriculturii româneşti

13

ovineRecent, INS a efectuat Ancheta Structurală în Agricultură (cu an de referinţă 2013), un document de bază, care redă imaginea clară a agriculturii româneşti. Ancheta structurală a costat 2 milioane euro şi a fost realizată din fonduri europene. Reamintim că, legislaţia europeană, referitoare la statistica structurilor agricole, prevede organizarea şi efectuarea anchetelor statistice comunitare cu privire la structura exploataţiilor agricole, respectiv recensăminte generale agricole, o dată la 10 ani şi anchetele structurale în agricultură în perioada intercensitară (cercetări statistice, realizate prin sondaj).

Potrivit Regulamentului (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European, privind organizarea anchetelor structurale în agricultură şi ancheta privind metodele de producţie agricolă, în perioada ianuarie – februarie 2014 a fost efectuată Ancheta Structurală în Agricultură 2013 (ASA 2013) din România.

Această cercetare statistică, realizată prin sondaj, s-a bazat pe un eşantion reprezentativ, format din toate exploataţiile agricole cu personalitate juridică (circa 31 de mii) şi circa 313 mii de exploataţii agricole fără personalitate juridică, extrase din totalul de 3828 mii de exploataţii agricole fără personalitate juridică, înregistrate la Recensământul General Agricol 2010 şi cuprinse în Registrul Statistic al Exploataţiilor Agricole.

Ancheta a vizat atât exploataţiile agricole fără personalitate juridică cuprinse în eşantion, cât şi toate exploataţiile agricole cupersonalitate juridică, care au desfăşurat activităţi agricole, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară, indiferent de mărimea şi aportul lor la producţia agricolă, de pe întreg teritoriul ţării, atât din mediul rural, cât şi din cel urban. Acest demers al specialiştilor de la INS nu a fost lesne de realizat, întrucât, la nivelul exploataţiilor agricole fără personalitate juridică, oamenii sunt destul de reticenţi în a oferi date şi cifre exacte despre terenurile lor, chiar şi în condiţiile de protecţie a datelor confidenţiale!

O primă concluzie pozitivă ar fi aceea că, în ultimii 10 ani, În România s-a înregistrat o creştere a dimensiunii medii a exploataţiilor agricole de 3,6 ha, dar creşterea este totuşi nesemnificativă faţă de ţările europene precum Cehia (unde media pe o exploataţie este de 152 ha), Marea Britanie (90ha), Italia (79). Totuşi, din 3630 exploataţii agricole, la nivelul întregii ţări, doar 28 au personalitate juridică!

Suprafaţa agricolă utilizată ce revine în medie pe o exploataţie agricolă nu s-a modificat semnificativ. Astfel, suprafaţa agricolă utilizată ce a revenit în medie, în anul 2013, pe o exploataţie agricolă a fost de 3,60 ha, comparativ cu 3,45 ha în anul 2010.

Pe categorii de exploataţii agricole situaţia se prezintă astfel:

– suprafaţa agricolă utilizată ce a revenit în medie pe o exploataţie agricolă fără personalitate juridică a fost de 2,02 ha, comparativ cu 1,95 ha în anul 2010

– suprafaţa agricolă utilizată ce a revenit în medie pe o exploataţie agricolă cu personalitate juridică a fost de 207,49 ha, comparativ cu 190,78 ha în anul 2010.

Numărul exploataţiilor agricole cu suprafaţă agricolă utilizată mai mică de 1 ha este în scădere, iar numărul celor de mari dimensiuni este în creştere.

Numărul exploataţiilor agricole de mici dimensiuni, care au utilizat o suprafaţă agricolă de până la 1 hectar, s-a diminuat în anul 2013 faţă de anul 2010 cu circa 76 de mii de exploataţii agricole, respectiv 3,8%, ele deţinând, în continuare, o pondere foarte importantă de 54,5% din totalul acestora. La scăderea numărului de exploataţii agricole de mici dimensiuni a contribuit numărul celor care au utilizat o suprafaţă agricolă mai mică de 0,1 ha, acestea deţinând o pondere de circa 11% din totalul exploataţiilor cu suprafaţă agricolă.

Pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, în anul 2013, structura exploataţiilor agricole a fost diferită atât ca număr cât şi din punct de vedere a suprafeţei agricole utilizate astfel:

– exploataţiile agricole sub 1 ha deşi au reprezentat 54,5% din numărul total, au utilizat numai 5% din suprafaţa agricolă utilizată

– exploataţiile agricole cu dimensiuni între 1 şi 5 ha au avut ponderi mai apropiate atât ca număr, cât şi ca suprafaţă (37,5% din numărul total şi 23,5% din suprafaţa agricolă utilizată)

– exploataţiile agricole de dimensiuni mari, peste 50 ha, deşi cu o pondere mică (0,6%) în ceea ce priveşte numărul, au deţinut peste 52,1% din suprafaţa agricolă utilizată. (Integral pe infoferma.ro)

 

 

Citește și

Cmentariile sunt închise