ANAF: Află cine trebuie să depună declaraţia 221 privind veniturile obţinute din activităţi agricole

1.761

221Fermierii trebuie să depună până luni, 25 mai, declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit (OPANAF 530/2014)

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual, venituri impozabile din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b)  exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;

c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Declaraţia se depune astfel:

1. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în mod individual, declaraţia se completează în două exemplare: – originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.- copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.

2 În situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică: eclaraţia se completează în două exemplare: – originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este luată în evidenţă fiscală; – copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

Mai multe informaţii aici.

 

Citește și

Cmentariile sunt închise