AMENZI USTURATOARE PENTRU NEDECLARAREA DECESELOR DE ANIMALE

21

Amenzi usturatoare pentre taranii care nu declara in termen de 24 de ore decesul animalelor din propria gospodarie.

Prevederea apare intr-un proiect de ordonanta postat pe site-ul MADR  si se afla in dezbatere publica. Crescatorii individuali de animale, respectiv oamenii simpli de la tara carora le moare un animal din gospodarie, de exemplu vaca sau calul si nu anunta evenimentul in cel mult 24 de ore la primarie sunt buni de plata.

Astfel, potrivit proiectului acestia au cateva obligatii. In primul rand, trebuie sa instiinteze autoritatile, respectiv medicul veterinar de libera practica si primaria pentru a constata repectiva situatie.

Autoritatile administratiei publice locale de la nivelul judetelor, respectiv de la nivelul municipiului Bucuresti, prin intermediul persoanei desemnate sa gestioneze organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala provenite din gospodariile crescatorilor individuali de animale, conform prevederilor art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2016, sunt responsabile de:

a) organizarea si desfasurarea procedurii privind delegarea/contractarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala si semnarea contractului, dupa caz, conform prevederii Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

b) anuntarea unitatii de neutralizare cu care Consiliul Judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti are incheiat un contract, cu privire la decesul unor animale pe raza unitatii administrativ-teritoriale sau a unei subdiviziuni admnistrativ-teritoriale a municipiului Bucureti. Anuntarea unitatii de neutralizare se face numai la solicitarea primita telefonic din partea reprezentantilor unitatilor administrativ-teritoriale pe raza carora a intervenit decesul animalelor;

c) realizarea centralizatorului registrelor de evidenta intocmite de unitatile administrativ-teritoriale din judet, respectiv de subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti, cu privire la data, ora, proprietarul, categoriile si cantitatile de deseuri de origine animala preluate de unitatea de neutralizare de pe raza fiecarei unitati administrativ-teritoriale;

d) transmiterea anuala, in cursul trimestrului IV catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a necesarului de cheltuieli pentru anul urmator pentru asigurarea in bune conditii a activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala; necesarul de cheltuieli se stabileste pe baza datelor centralizate de la nivelul tuturor unitatilor administrativ-teritoriale din judet sau al subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale muncipiului Bucuresti cu privire la numarul, categoriile si cantitatile de deseruri de origine animala;

e) realizarea situatiei privind stadiul contractelor prevazute la art. 8 alin 1 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2016.

Si autoritatile pe raza carora intervine decesul animalelor au responsabilitati:
a) Realizarea registrelor de evidenta care cuprinde informatii referitoare la data, ora, proprietarul, categoriile si cantitatile de deseuri de origine animala preluate de unitatea de neutralizare de pe raza fiecarei unitati administrativ-teritoriale unde a survenit decesul animalelor;

b) Informarea de indata a Consiliului Judetean cu privire la decesul animalelor;

c) Organizarea ingroparii animalelor al caror deces a intervenit pe raza unitatilor administrativ-teritoriale stabilite ca fiind izolate. Aceasta activitate se face numai dupa obtinerea autorizarii sanitar-veterinare si a autoritatilor competente privind protectia mediului inconjurator de la nivelul judetului respectiv si numai in locuri special amenajate.

Amenzile pentru cei care nu instiinteaza autoritatile in termen de maxim 24 de ore, de decesul animalelor din gospodarie sunt cuprinse intre 100 lei si 200 de lei.

Citește și

Cmentariile sunt închise