Ajutor de stat pentru producatorii de cartofi

32

Guvernul a aprobat miercuri o hotărâre prin care se acordă suma totală de 7,457 milioane lei,  ajutor de stat pentru  producătorii de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului pentru recolta anului 2010.
Întreaga sumă se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012.


Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale e elaborat proiectul de hotărâre considerând că va avea un impact pozitiv asupra producătorilor de cartofi a căror producţie a fost afectată de organismele de carantină dăunătoare culturii  cartofului, prin asigurarea despăgubirii valorii producţiei afectate.
De asemenea, a fost aprobată şi „Hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi  afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului”.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a elaborat proiectul de hotărâre pentru a veni în sprijinul producătorilor de cartof a căror cultură de cartof a fost afectată de organismele  de carantină Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (putregaiul inelar al tuberculilor de cartofi) şi Ralstonia solanacearum (putregaiul brun al cartofului).
Hotărârea stabileşte: cadrul legal în vederea acordării ajutorului de stat  pentru despăgubirea producătorilor de cartofi de sămânţă şi producătorilor de cartofi de consum, afectaţi de organismele de carantină Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (putregaiul inelar al tuberculilor de cartofi) şi/sau Ralstonia solanacearum (putregaiul brun al cartofului), care au utilizat la înfiinţarea culturii sămânţă de cartof certificată oficial; suma maximă anuală pe unitatea de măsură, respectiv pe kg, aferentă perioadei 2010-2013, pe categorii de cartofi şi gradul de contaminare.

Citește și

Cmentariile sunt închise