Ajutoare, mai ușor

11

Guvernul a aprobat miercuri o hotărârea pentru modificarea şi completarea hotărârii guvernului nr. 759 /2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică şi pentru modificarea şi completarea hotărârii guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate.


Pentru accesarea ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, solicitantul trebuia să facă dovada lipsei datoriilor restante la bugetul de stat sau bugetul local. Noua hotărâre de guvern elimină obligativitatea prezentării acestei dovezi.
O altă noutate cuprinsă în actul normativ aprobat miercuri priveşte creşterea plafonului alocat acestei măsuri de la 3.098.000 euro la 4.098.000 euro. De asemenea, termenul de depunere a cererii de finanţare a fost prelungit până la 15 octombrie 2012.
În ceea ce-i priveşte pe producătorii care au încheiat contracte de prestări servicii cu un organism de inspecţie şi certificare căruia i-a fost retrasă aprobarea, termenul pentru eliberarea certificatului şi depunerea cererilor a fost prelungit până la 15 decembrie a.c.
Cel de-al doilea act normativ modificat de această hotărâre se referă la ajutorul specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate. Prevederile introduse clarifică modul de gestionare a dosarelor în cazul ieşirii animalelor din exploataţie.
Prin urmare, pentru controlul la faţa locului, în cazul ieşirii animalului din exploataţie, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) verifică doar extrasul din baza de date electronică a ANSVSA şi registrul individual al exploataţiei.
Reprezentanţii Ministerului Agriculturii precizează că aceste modificări ale hotărârii guvernului nr. 796/2012 nu creează discriminări între beneficiarii schemei de ajutor specific. – www.promptmedia.ro

Citește și

Cmentariile sunt închise